Vores cases

Vi samarbejder med offentlige og private organisationer, vidensinstitutioner, aktivister, partier og mennesker, der ønsker at tage tydelig del i udformningen af den verden, vi er en del af. Her finder du udvalgte projekter.

Københavnernes Klimaborgerting

Københavnernes Klimaborgerting

Hvordan kan Københavns Kommune hjælpe deres borgere med at sænke deres CO2-udledning? En repræsentativt udvalgt gruppe af kommunens borgere samles nu i et klimaborgerting, der over de næste tre år skal komme med deres anbefalinger til, hvordan København bliver en CO2-neutral kommune.

læs mere
Københavnersamling Bispebjerg

Københavnersamling Bispebjerg

Københavnersamlingen i Bispebjerg er den første af Københavnersamlingerne i Københavns Kommune. Samlingen skal inddrage de unge i, hvordan man bedst sikrer trivsel for alle unge i området, og Københavns Kommune har derfor inviteret alle unge i Bispebjerg mellem 14 og 24 år til at deltage. De 24 unge, der har tilmeldt sig, har alle fået en plads i samlingen og i efteråret 2023 skal de sammen finde løsninger på kernespørgsmål om unges trivsel i Bispebjerg.

læs mere
Klimaborgersamling i Gentofte Kommune

Klimaborgersamling i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune inddrager deres borgere i omstillingen til en mere bæredygtig kommune. Derfor går en borgerinddragelsesproces i gang, hvor 30.000 borgere inviteres til at blive en del af en kommunal Klimaborgersamling, der skal komme med deres anbefalinger til en klimaplan for hvordan Gentofte Kommune kan blive mere CO2-neutral.

læs mere
Københavnerting

Københavnerting

Københavnertinget er Danmarks første flerårige kommunale borgerting. I Københavnertingets første år arbejdede borgerne med anbefalinger til, hvordan København kan udvikle sig som by i fremtiden. Første samling i Københavnertingets andet år finder sted i starten af 2024.

læs mere
Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro

Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro

Hvordan skal fremtidens Østerbro se ud i forhold til biler, byrum og bynatur? Med udgangspunkt i det spørgsmål bliver alle borgerne på Østerbro inviteret til at deltage i en bydels-borgersamling og komme med anbefalinger til Borgerrepræsentationen.

læs mere
Borgersamling om Lynetteholm

Borgersamling om Lynetteholm

Storbyer i hele verden står overfor en række dilemmafyldte spørgsmål om, hvordan man skal bo, transportere sig og håndtere klimaforandringer som presser sig på. We Do Democracy driver en borgersamling baseret på OECDs principper, som skal sikre en uvildig granskning af projektet og skabe rammerne for at tage den svære og konfliktfulde samtale om netop dette. Det er en proces der både nationalt og internationalt kalder på opmærksomhed med bl.a. følgeforskning af Københavns Universitet og Dublin City University

læs mere
Borgersamling Bæredygtigt Forbrug

Borgersamling Bæredygtigt Forbrug

Borgersamlingen Bæredygtigt Forbrug har samlet borgere på tværs af Danmark for at udvikle anbefalinger til en fremtid med bæredygtigt forbrug. Som den første i Danmark skal borgersamlingen levere deres vision til hele fem politiske organisationer: Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Frederiksberg, Rudersdal og Vejle Kommune.

læs mere
Rudersdal borgersamling

Rudersdal borgersamling

Hvordan kan en kommune bedst muligt realisere FN’s 17 verdensmål? Det ønskede Rudersdals kommune borgernes hjælp til at finde ud af, hvilket førte til, at de afholdt en borgersamling om at realisere verdensmålene i praksis.

læs mere
Borgersamling om Middelalderbyen

Borgersamling om Middelalderbyen

Bykerner i hele verden er under pres og står foran en radikal gentænkning – på borgernes præmisser. I 2019 nedsatte Københavns Kommune landets første borgersamling i samarbejde med We Do Democracy. Opgaven var at udpege en fremtid for en bæredygtig og levedygtig bykerne i København. Politikerne ønskede at en repræsentativ gruppe borgere skulle vise vejen for hovedstaden.

læs mere
Passagerne Tager Pulsen

Passagerne Tager Pulsen

We Do Democracy faciliterer 5 regionale konferencer i hele landet, hvor passagerer inviteres med ombord i udviklingen af fremtidens kollektive transport.

læs mere
Deliberativ Masterclass

Deliberativ Masterclass

Deliberativ Masterclass er We Do Democracy’s undervisningsforløb, der tager dig igennem principperne, metoderne og praksissen bag deliberativt demokrati. Forløbet klæder dig på til at forstå potentialet og mulighederne bag borgersamlinger, borgerting og andre borgerinddragende processer.

læs mere
Albertslund Borgersamling

Albertslund Borgersamling

Albertslund er en kommune med en lang tradition for at arbejde progressivt med borgerinddragelse og demokrati. Derfor valgte kommunen efter en politisk proces at invitere alle borgere over 16 år til at deltage i en borgersamling om fremtidens Albertslund, der skulle drives af We Do Democracy.

læs mere
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Verdens Bedste Nyheder inviterede We Do Democracy til at indgå som partner i udviklingen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling som et tværgående partnerskab mellem en lang række aktører i uddannelsessektoren. Det bæredygtige initiativ dækker over alt fra dagtilbud til voksen- og efteruddannelse – fra ABC til Ph.D. Sammen sætter en hel sektor en ambition om at styrke uddannelse i og for bæredygtig udvikling.

læs mere
Hørsholm Kommunes Klimaborgerpanel

Hørsholm Kommunes Klimaborgerpanel

Danmarks første borgerpanel, der arbejdede med klima som både reduktioner og tilpasning fandt sted i Hørsholm Kommune. Borgerne udviklede anbefalinger, der skal spille ind i kommunens generelle klimahandlingsplan.

læs mere
Demokrati Fitness

Demokrati Fitness

Demokrati kan ikke tages forgivet. Det falder ikke bare ned i skødet på os. Demokrati er noget, vi skal træne. Derfor har vi taget initiativ til Demokrati Fitness!

læs mere
Europa Samling

Europa Samling

Hvordan kan Europa være med til at gøre danskernes liv mere meningsfulde? Radikale Venstre afprøver deliberativt demokrati som ny metode til udvikling af deres europapolitiske indsatser ved hjælp af helt almindelige borgere. Både dem der er EU-tilhængere, dem, der er EU-skeptiske og dem, der endnu ikke har en holdning til EU.

læs mere
Klimaborgersamling i Greve Kommune

Klimaborgersamling i Greve Kommune

Danmarks første kommunale klimaborgersamling fandt sted i Greve Kommune. Her udviklede borgersamlingens medlemmer en række ambitiøse grønne anbefalinger til, hvordan kommunen kan blive CO2-neutral – som en del af DK2020

læs mere
Bæredygtige Bornholmermål

Bæredygtige Bornholmermål

Bornholms Regionskommune tager ansvar og viser, hvordan man kan skabe et bæredygtigt øsamfund, hvor borgerne er med til at skabe deres fremtid. Kommunens borgere udviklede 8 bornholmermål.

læs mere
Demokrati Garage

Demokrati Garage

Byens mødested og værksted for demokrati og deltagelse i hjertet af København Nordvest. I garagerne, hvor der tidligere var et smedje- og autoværksted, eksperimenterer vi i dag med nye demokratiformater.

læs mere
Venligbolig Plus

Venligbolig Plus

Byerne vokser og presset for at skabe mindre, smartere og bedre boligtyper stiger. Hvordan skaber vi billigere boliger, der inviterer til aktive fællesskaber, deltagelse og demokratisk dannelse? We Do Democracy har været med til at tage initiativ til Venligbolig Plus.

læs mere
Den Grønne Demokratifond

Den Grønne Demokratifond

We Do Democracy har været med til initiativet, og en stor investering i demokratiet og civilsamfundet, der skal fremtidssikre Danmark mod klimakrisen!

læs mere