Case

Borgersamling om Middelalderbyen

Bykerner i hele verden er under pres og står foran en radikal gentænkning - på borgernes præmisser. I 2019 nedsatte Københavns Kommune landets første borgersamling i samarbejde med We Do Democracy. Opgaven var at udpege en fremtid for en bæredygtig og levedygtig bykerne i København. Politikerne ønskede at en repræsentativ gruppe borgere skulle vise vejen for hovedstaden.

Baggrund

Københavns Middelalderby er som mange andre bymidter under pres fra et stadig stigende antal besøgende, beboere, handlende og turister. Særligt var det stigende antal køretøjer, parkeringsproblemer og luftforurening en udfordring. Dette gav anledning til nye overvejelser om brugen af og adgangen til Københavns Middelalderby. På den baggrund valgte borgerrepræsentationen at nedsætte Danmarks første borgersamling, som skulle tage livtag med den svære samtale og beslutning, som byen i årevis havde kæmpet med, som stærke interesseorganisationer var optaget af og som borgerne skulle blive enige om

Opgave

Borgersamlingen blev nedsat af borgerrepræsentationen i København med titlen ”Mindre biltrafik og bedre hverdagsliv”. Borgersamlingens kernespørgsmål og opgavebeskrivelse lød: ”Vi har brug for din hjælp til at forestille os, hvordan vi skal bruge vores gader i Middelalderbyen bedst muligt i fremtiden – i en by med færre biler”. Borgersamlingen skulle udvikle anbefalinger med afsæt i spørgsmålet og sammen granske en række flere faglige scenarier for udviklingen af bykernen

Løsning

We Do Democracy var tredjepartsekretariat og leadfacilitator på borgersamlingen og sikrede i samarbejde med Analyse & Tal en stratificeret lodtrækning til borgersamlingen, der sikrede at borgersamlingen udgjorde en mini-offentlighed af hele byen. We Do Democracy sikrede at borgersamlingen levede op til OECD’s principper for deliberative processer, således at borgersamlingen kunne gennemføres med respekt for armslængde, uvildighed og gennemsigtighed. Samtidig udviklede vi kernespørgsmål og designede processen i samarbejde med borgerrepræsentationen og forvaltningen.

Resultater

  • Alle Middelalderbyens borgere blev inviteret til at medvirke via e-boks. Derudover blev 25% af borgersamlingens medlemmer rekrutteret fra udenfor Middelalderbyen via facebook.
  • 36 borgere blev rekrutteret på baggrund af udvælgelseskriterierne: køn, geografi, alder, adgang til bil og boligtype. På den måde afspejlede borgersamlingens medlemmer Københavns borgere og sikrede dermed repræsentativiteten.
  • Borgersamlingen om Middelalderbyen resulterede i 9 samlede og afbalancerede anbefalinger, der på tværs af den repræsentative deltagelse samlet anbefalede markant reduktion af parkeringspladser på op til 80-90% og reduktion af biltrafik på op til 75% i Middelalderbyen, herunder anbefalinger i forhold til grønne og ukommercielle byrum, samt byrumsforsøg
  • Alle medlemmer af borgersamlingen støttede op om anbefalingerne.
  • Anbefalinger blev afprøvet ved en række 1:1 byrumsforsøg i en to-årig forsøgsperiode med et budget på 9 mio. Efterfølgende blev en samlet byrumsplan for en markant reduktion af trafik på op til 60% og nedlæggelse af 750 parkeringspladser i Middelalderbyen vedtaget i Københavns Borgerrepræsentationen. Planen blev efterfølgende sendt i høring.

Læs de endelige anbefalinger her.

Find the English version of the recommendations here.

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver