Vores ydelser

Ønsker du større demokratisk opbakning til de svære beslutninger, der vil forandre din by? Leder du som politiker eller embedsværk efter nye metoder til udvikle fremtiden sammen med borgerne? Ønsker du som organisation at engagere jeres medlemmer på nye måder? Vi er klar, til at hjælpe dig igang!

Borgersamling og borgerting

Borgersamling, borgerting og borgerpaneler er en deltagelsesmetode, der kan bruges til at lade repræsentative borgerne udvikler anbefalinger på komplekse problemstillinger. Tilgangen giver beslutningstagere øget demokratisk legitimitet, og et stærkere mandat til at træffe modige og langsigtede beslutninger. Vi har stor erfaring og ekspertise i både at organisere og facilitere borgersamlinger som Danmarks førende deliberative ekspertrådgiver.

Demokratisk og politisk innovation

Demokratiinnovation dækker over nye måder at lave og forstå politik på. Det flytter grænserne for, hvordan politiske beslutninger tages, og tester nye metoder for samskabelse, politikudvikling, deltagelse og implementering. We Do Democracy designer og rådgiver om metoder for demokratisk fornyelse i både forenings-, erhvervs-, medarbejder- og medlemsdemokrati såvel som de institutionelle demokratiske institutioner.

Forandringsledelse og facilitering

We Do Democracy leverer kapacitetsopbygning af organisationer, medarbejdere, ledere og alt derimellem gennem kurser, workshops og masterclasses inden for deltagelsesdrevet facilitering, procesdesign og deliberative demokratiske metoder.

Borgersamling

Repræsentation og deltagelse

For at skabe bæredygtige løsninger og beslutninger, skal flere være med om bord til at lave dem. Men hvordan inddrager man flere og bredere, end dem man plejer at høre? Hvordan sikrer man, at flere forskellige perspektiver bliver hørt? Og hvordan kan man inddrage flere forskellige stemmer i beslutninger, processer, organisationer, råd, bestyrelser mm.? Vi rådgiver om repræsentation, og designer inkluderende processer, hvor vi trækker på den førende viden og best practises på repræsentations- og diversitetsfeltet.

Medlems- og borgerdeltagelse

For at skabe bedre beslutninger og forandringsprocesser, er der behov for at inddrage dem, som beslutningerne og forandringerne berører.  Vi tror på, at alle skal have mere indflydelse på de ting, der har indflydelse på deres liv og virke. Vi udvikler metoder til at komme bedst i mål med strategier, visioner og konkrete handlingsmål, hvor der tages højde for flere perspektiver.

Byudvikling, klima og velfærd

Hvordan kan vi imødegå de store forandringer og politiske beslutninger i vores tid? Vi har erfaring med at drive komplekse projekter, der tager livtag tidens vilde problemer, som vi som samfund skal finde løsninger på i fællesskab. Det gælder klimaet, byudvikling, grøn omstilling, digitalisering og fremtidens velfærdsløsninger. Alle udfordringer hvor flere skal inddrages bedre i beslutningerne, så flere er med i implementeringen.

Ekspertoplæg og læringsforløb

We Do Democracy blive løbende inviteret til at afholde ekspertoplæg, som skal skabe en større viden om deltagelse og demokrati. Og vi står også klar til at hjælpe jer. Vi holder bl.a oplæg om repræsentation, minoriteter, borgerbudgettering og deliberative processer. Derudover holder vi kurser og workshops bl.a. i deltagelsesfacilitering

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver