Vores ydelser

Ønsker du større demokratisk opbakning til de svære beslutninger? Leder du som politiker eller embedsværk efter nye metoder til udvikle robuste løsninger til fremtiden sammen med et repræsentativt udtræk af jeres borgere? Ønsker du som organisation at engagere jeres medlemmer på nye måder? Vi er klar og hjælper dig igang!

Demokrati-innovation

Demokratiinnovation handler om at turde at ændre på demokratiets tandhjul ved at evaluere og udvikle nye og bedre demokratiske løsninger, der, hvor der er brug for det. Vi arbejder især med den måde, vi laver og forstår politik på i dag, og hvordan dette gennem demokratiinnovation kan forbedres. Vi flytter grænserne for, hvordan politiske beslutninger tages og tester nye metoder for politikudvikling, samskabelse, deltagelse og implementering.

Deliberativt demokrati

Borgersamlinger, borgerting og borgerpaneler er deliberative demokratiformater, der samler repræsentative borgere til sammen at udvikle anbefalinger til, hvordan man løser komplekse eller dilemmafyldte problemstillinger. Metoden giver i sidste ende beslutningstagerne øget demokratisk legitimitet og et stærkere mandat til at træffe modige og langsigtede beslutninger. Som Danmarks førende deliberative ekspertrådgivere har vi bred erfaring og ekspertise i at organisere og facilitere borgersamlinger, borgerting og borgerpaneler.

Facilitering og forandringsledelse

Kæmper du med repræsentationen i jeres organisation, politiske udvalg, bestyrelse, byråd, medlemmer, i dit bagland eller når i møder borgerne? Med en klar strategi for repræsentation undgår vi, at smalle særinteresser eller ‘tordensskjolds soldater’ tager styringen på bekostning af det brede fællesskab. Reel repræsentation kan samtidigt sikre legitimitet og opbakning til beslutninger.

Borgersamling

Deltagelsesstrategi

Dem, der skal drive forandringerne, skal eje forandringer.  For at skabe bæredygtige løsninger og beslutninger, skal flere være med ombord til at lave dem. Men hvordan inddrager man flere og bredere, end dem vi plejer at høre? Hvordan sikrer man, at flere forskellige perspektiver bliver hørt? Vi designer inkluderende deltagelsesstrategier og -processer, der trækker på den førende viden og international best practise.  

Repræsentation

Kæmper du med repræsentationen i jeres organisation, politiske udvalg, bestyrelse, byråd, medlemmer, i dit bagland eller når i møder borgerne? Med en klar strategi for repræsentation undgår vi, at smalle særinteresser eller ‘tordensskjolds soldater’ tager styringen på bekostning af det brede fællesskab. Reel repræsentation kan samtidigt sikre legitimitet og opbakning til beslutninger.

YES in my backyard

Vi står overfor komplekse omstillinger og udviklinger af vores samfund og fællesskaber, der desværre ofte ender i polariserede samtaler, NIMBY-bevægelser og politisk handlingslammelse, der graver kløft mellem system og borgere. Det er en stadig større udfordring, når vi skal udvikle vores samfund. Når vi skal byudvikle, lave nye mobilitetsløsninger, placere vedvarende energi, klimatilpasse, omlægge energiforsyningen eller lave kystsikring. Det er kampen om arealerne! We Do Democracy er specialister i at tage den svære samtale og inviterer til en konstruktive demokratiske processer om svære emner.

Viden og foredrag 

Vi er altid optaget at bringe den nyeste viden til Danmark og bringe vores egen ekspertrådgivning i spil – så flere kan mere! Vi deler vores viden ved faglige arrangementer med vores samarbejdspartnere og inviteres løbende til at bidrage med keynotes og foredrag, der inspirerer andre til at styrke deltagelsen og demokratiet i deres egne arenaer. 

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver