16. april 2024

Nordisk Deliberationspartnerskab går sammen om at styrke nordiske demokratier

I en fælles ambition om at styrke de nordiske demokratier er partnerskabet, Nordic Deliberation, nu blevet grundlagt. Målet er at reducere kløften mellem borgere og det politiske system, sikre robuste demokratier samt fremskynde den nordiske deliberative bølge.

Fakta

Vores samfund står over for komplekse udfordringer og faldende tillid og deltagelse i demokratiet. Formålet med Nordisk Deliberation er at styrke implementeringen af deliberativt demokrati i de nordiske lande med ambitionen om at give borgerne øget indflydelse på deres egne liv og miljøer. I samarbejde med forskere vil vi vise, hvordan sådanne processer kan styrke og supplere vores repræsentative demokratier”, siger Zakia Elvang, partner hos We Do Democracy, et af de stiftende medlemmer af partnerskabet.

Inspirér verden

Gennem systematiske samarbejder om demokratisk innovation kan de nordiske velfærdsstater, ifølge Nordic Deliberation, sikre robuste demokratier og fungere som inspiration for resten af verden. Partnerskabet er grundlagt for at lette disse fremtidige samarbejder og består af de førende aktører, der arbejder med deliberativt demokrati i de nordiske lande: We Do Democracy i Danmark, Sitra i Finland, DigidemLab i Sverige, Analyse & Tal i Danmark og Norge samt SoCentral i Norge.

Deliberativ bølge i Europa og Norden

Deliberativt demokrati er i hastig vækst globalt set, og demokratisk innovation bliver i stigende grad internationalt orienteret med samarbejder og projekter på tværs af grænser. Igennem de sidste fem år har udviklingen også taget fart i Norden, hvor der siden 2019 er blevet afholdt 53 borgerting og borgersamlinger.

Med mange ligheder mellem de demokratiske systemer og velfærdsmodeller er der meget at vinde ved et tættere samarbejde mellem de nordiske aktører. Nordic Deliberation vil fungere som samlingspunkt for dette samarbejde og indgang til hele den nordiske demokratisektor.

Partnerskabet vil rumme en database over metoder og fakta om deliberativt demokrati i de nordiske lande, og det vil være et kompetent konsortium, der kan påtage sig store, internationale opgaver inden for deliberativt demokrati”, siger Zakia Elvang, We Do Democracy.

For mere information, kontakt venligst Zakia Elvang på zakia@wedodemocracy.dk.

Hvad er deliberativt demokrati, og hvorfor har vi brug for det?

Deliberation betyder, at vi når frem til noget gennem at tale sammen. I et repræsentativt demokrati træffer en lille gruppe valgte politikere beslutninger på vegne af folket. Deliberativt demokrati kan udvide og supplere det repræsentative demokrati ved at involvere flere mennesker i beslutningerne – og gøre dette med tid til diskussion, refleksion og gensidig forståelse.

Forskningen viser, at deliberative processer – som borgerforsamlinger – kan føre til bedre politikudvikling, gøre det muligt for politikere at træffe vanskelige beslutninger og øge tilliden mellem borgere og myndigheder. Det kan også modvirke polarisering og vise, at det faktisk er muligt for borgere at ændre deres holdning, når de har lyttet til andres perspektiver på emnet.

Læs mere om deliberativt demokrati og borgersamlinger her https://borgersamling.dk/omborgersamlingsommetode.

Hvad skal Nordic Deliberation-partnerskabet?

  • Være centralt kontaktpunkt med et overblik over demokratisektoren i de nordiske lande.
  • Facilitering af netværk og arrangementer for beslutningstagere på højt niveau og embedsmænd, der arbejder med eller er interesserede i deliberativt demokrati.
  • Træning og kapacitetsopbygning for demokratisektoren – både embedsmænd og private aktører, der ønsker at arbejde med deliberativt demokrati.
  • Kapacitet til at påtage sig stor-skala deliberative projekter som et nordisk partnerskab.
  • Metodologisk vidensbank for best practice inden for organisering, design, facilitering og impact for deliberativt demokrati.
  • Database over tidligere borgerting og borgersamlinger i de nordiske lande.

 

Hvem er de stiftende partnere i Nordisk Deliberation?

Sitra er den finske innovationsfond, der arbejder uafhængigt med fremtidsforskning og med at fremme kvalitativ og kvantitativ økonomisk vækst. Sitra arbejder med tre strategiske mål: bæredygtighedsløsninger, en retfærdig dataøkonomi og demokrati og deltagelse. Sitra er ansvarlig for talrige innovationsprojekter med høj indflydelse.

Kontakt: Projektleder Hannu-Pekka Ikäheimo, hannu-pekka.ikaheimo@sitra.fi, specialist Onni Pekonen, onni.pekonen@sitra.fi

We Do Democracy er den førende konsulentvirksomhed i Danmark inden for demokratisk innovation og deliberativt demokrati. WDD har designet og faciliteret 15+ borgerforsamlinger på kommunalt niveau og arbejdet internationalt som ekspertrådgivere for topledere i den offentlige og private sektor. WDD er medstifter af Københavns demokratihub, Demokrati Garage.

Kontakt: Managing partner, Zakia Elvang, zakia@wedodemocracy.dk

SoCentral er en non-profit virksomhed, grundlagt i 2012, der arbejder med kommuner, virksomheder og borgere for at udvikle et mere bæredygtigt samfund. SoCentral faciliterer og driver samarbejdsprojekter med det formål at skabe konkrete eksempler på, hvordan vi kan forbedre samfundet ved bedre ressourceudnyttelse. Siden 2020 har demokratisk innovation været et område af særlig interesse for SoCentral. De har gennemført borgerforsamlinger i Norge og har i samarbejde med forskere vist, hvordan sådanne processer kan styrke og supplere vores repræsentative demokrati.

Kontakt: Partner, Cathrine Skar, cathrine@socentral.no

Analyse & Tal er et kooperativ baseret i København, Oslo og Århus, der arbejder med dataanalyse. Analyse & Tal specialiserer sig i kvantificering af komplekse udfordringer: kortlægning af sociale fænomener og tendenser, måling af holdninger og adfærd samt kvantificering af digitale og sociale bevægelser.

Kontakt: Partner i Danmark, Sarah Steinitz, sarah@ogtal.dk, partner i Norge, Aylin Dursun, aylin@ogtall.no, partner i Norge Konrad Jervell konrad@ogtall.no

 

DigidemLab er et arbejder-ejet kooperativ, der designer og udvikler metoder til politisk og demokratisk innovation. De brænder for deltagelsesdemokrati og støtter praksisser, der styrker mennesker til at påvirke de beslutninger, der påvirker deres liv.

Kontakt: Jonas Linde, jonas@digidemlab.se