Case

Københavnerting

Københavnertinget er Danmarks første flerårige kommunale borgerting. I Københavnertingets første år arbejdede borgerne med anbefalinger til, hvordan København kan udvikle sig som by i fremtiden. Første samling i Københavnertingets andet år finder sted i starten af 2024.

Baggrund

Københavnertinget er et led i en større københavnerinddragelseindsats vedtaget af Borgerrepræsentationen i København, og skal bidrage til at styrke dialogen og samarbejdet om udviklingen af København. Målet er, at styrke demokratiet, skabe fællesskab og ikke mindst at finde de bedste løsninger for byens udvikling, som Københavnerne ikke blot bakker op om, men er med til at udvikle.

Opgave

Københavnertinget er et flerårigt deliberativt demokratiforsøg, som eksperimenterer med et stående borgertingsformat på tværs af hele København. København er sammen med Paris en af de første storbyer i verden, som arbejder med formatet.

 

I første år af Københavnertinget arbejdede borgerne med kernespørgsmålet ”Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle?”. Spørgsmålet blev stillet i fællesskab af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Det indledende arbejde med Københavnertingets andet år er i fuld gang, og første samling finder sted i starten af 2024.

Løsning

Medlemmerne af Københavnertingets første runde mødtes over otte samlinger mellem april og juni 2023. Sammen udviklede de en række anbefalinger og principper for kernespørgsmålets problemstilling. Københavnertinget havde en uafhængig ekspertgruppe tilknyttet, som stod for medlemmernes læringsproces med hjælp fra eksperter og interessenter. Processen gentages i 2024.

We Do Democracy er leadfacilitator og uafhængigt sekretariat for Københavnertinget i både 2023 og 2024. I samarbejde med forvaltningerne i Københavns Kommune har vi etableret et stærkt politisk mandat på tværs af de fem udvalg og forvaltninger, udarbejdet kernespørgsmål og underspørgsmål. Københavnertinget designes og faciliteres i overensstemmelse med OECDs principper om bl.a. repræsentation, uafhængighed og armslængde. På den måde skaber vi en proces, som ikke blot leverer anbefalinger til de fem udvalg, men også styrker det demokratiske engagement blandt Københavnertingets medlemmer.

Resultater

Københavnertinget er et flerårigt projekt, og det er derfor ikke alle resultater, som kan præsenteres endnu.

Københavnertinget 2023

  • 5000 københavnere i alderen 16 til 99+ blev inviteret til at deltage i Københavnertinget.
  • 1016 ønskede at deltage, hvorfra i alt 36 medlemmer blev rekrutteret på baggrund af udvælgelsesparametrene: alder, køn, uddannelsesniveau, udsathed og bopæl. Københavnertinget var repræsentativt for Københavns demografi.
  • Københavnertinget 2023 overrakte deres anbefalinger til politikerne ved en lancering på Københavns Rådhus d. 19 september.

Læs mere om projekterne og se borgetingets anbefalinger her

For at forankre det projektet og metoden om borgerting, er der etableret og trænet et demokratikorps blandt medarbejdere i Københavns Kommune.

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver