Case

Københavnerting

Københavnertinget er Danmarks første flerårige kommunale borgerting. I Københavnertingets første år skal en repræsentativ gruppe københavnere udvikle anbefalinger til, hvordan København kan udvikle sig som by i fremtiden.

Baggrund

Københavnertinget er et led i en større københavnerinddragelseindsats vedtaget af Borgerrepræsentationen i København, og skal bidrage til at styrke dialogen og samarbejdet om udviklingen af København. Målet er, at styrke demokratiet, skabe fællesskab og ikke mindst at finde de bedste løsninger for byens udvikling, som Københavnerne ikke blot bakker op om, men er med til at udvikle.

Opgave

Københavnertinget skal i første år besvare kernespørgsmålet: ”Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle?”, som er stillet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Det er en forudsætning for Københavnertinget, at det lever op til OECDs principper om bl.a. repræsentation, uafhængighed og armslængde. We Do Democracy er valgt som rådgiver på hele processen, og er derfor både med i designet og faciliteringen af selve Københavnertinget, som et flerårigt deliberativt demokratiforsøg, som en af de første storbyer i verden sammen med Paris.

Løsning

We Do Democracy er leadfacilitator og uafhængigt sekretariat for Københavnertinget. I samarbejde med forvaltningerne i Københavns Kommune etablerede vi et stærkt politisk mandat på tværs af de fem udvalg og forvaltninger, udarbejdede kernespørgsmål og underspørgsmål, og vil også designe og facilitere processen for Københavnertinget i både 2023 og 2024. På den måde sikrer vi Københavnertingets uafhængighed, og skaber en proces, der ikke blot leverer anbefalinger til de fem udvalg, men også styrker det demokratiske engagement blandt Københavnertingets medlemmer.

Resultater

Da Københavnertinget lige er startet, er der ikke resultater endnu, men nogle målsætninger:

  • Designe og facilitere en deliberativ proces efter OECD’s standarder, der bidrager til Københavnerinddragelsen nu og i fremtiden
  • Etablere og træne et demokratikorps blandt Københavns Kommunes medarbejdere
  • Udvikle løsninger og politik, som bidrager til udviklingen af fremtidens København

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver