Case

Demokratisering af turismeudvikling

Den internationale Bootcamp Time For DMO-cracy ’22 stillede med turismeaktører fra hele verden skarpt på, hvordan turismen bliver demokratisk og drevet af deltagelse.

Baggrund

Turismen skal atter finde sine ben efter en corona-pandemi præget af nedlukning. På trods af svære tider, giver perioden anledning til at tænke nyt. På bootcampen Time For DMO-cracy ’22 var fokus rettet mod, hvordan turismeudviklingen kan inspireres af deltagelsesdemokratiske metoder til at skabe et aktivt og åbent offentligt rum – som samtidig er respektfuldt overfor identiteten og værdierne af lokale steder.

Opgave

Group Nao inviterede We Do Democracy til at dele viden, metoder og praktiske erfaringer om hvordan deltagelsesdrevet demokrati kan indgå som en central komponent i DMO’ers (Destination Management Organisations) arbejde med udviklingen af fremtidens bæredygtige, demokratiske turisme.

Løsning

We Do Democracy faciliterede bootcampens første dag, hvor videnssessioner og læringslabs klædte deltagerne på til at arbejde strategisk med deltagelsesdemokratiske og deliberative værktøjer i turismebranchen. Deltagerne udviklede ideer til at inddrage lokale og turister til at interagere med hinanden på nye, meningsfulde og mere deltagende måder.

Resultater

  • Bootcampen samlede 40 deltagere fra DMO’s (Destination Management Organisations) fra hele verden i Demokrati Garage i Nordvest.
  • Via læringsstationer og værksteder blev deltagerne introduceret til deltagelsesdemokratiske metoder og case-eksempler fra lokale kontekster.

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver