Case

Klimaborgersamling i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune vil inddrage deres borgere i omstillingen til en mere bæredygtig kommune. Derfor går en borgerinddragelsesproces nu i gang, hvor deltagerne skal komme med deres anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan blive mere CO2-neutral.

Baggrund

Kommunerne kan spille en vigtig rolle, hvis Danmark skal i gang med den grønne omstilling. Netop dette ansvar har Gentofte Kommunes taget til sig og igangsat en borgersamling for kommunens beboere. Borgersamlingen, der består af et repræsentativt udsnit af Gentofteborgere, skal komme med forslag til, hvordan borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune kan samarbejde imod bæredygtig omstilling i kommunen.

Opgave

Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse har stillet borgersamlingens medlemmer følgende opgave: ”Vi har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid i Gentofte Kommune, hvor vi sammen omstiller til en klimaneutral og bæredygtig adfærd i hverdagen”.

We Do Democracy faciliterer en borgersamlingsproces, hvor repræsentativt udvalgte borgere fra kommunen skal udarbejde anbefalinger til kommunalbestyrelsen, der besvarer netop dette kernespørgsmål. Borgersamlingen vil i løbet af en række møder gennem faciliterende samtaler formulere de endelige anbefalinger, som gives videre til kommunen.

Løsning

We Do Democracy er borgersamlingens sekretariat, der skal facilitere og sikre en god arbejdsproces i borgersamlingen, så deltagerne kan skabe et godt samarbejde og nå i mål med de endelige anbefalinger.

Resultater

Borgersamlingens anbefalinger er endnu ikke klar, men resultaterne vil komme på hjemmesiden så snart at de er klar.

Ud af de 30.000 inviterede borgere i alderen 18-99+, ønskede over 300 at deltage i processen. Af dem deltager 36 repræsentativt udvalgte borgere i borgersamlingerne over efteråret frem til den endelige præsentation af anbefalinger i december måned på Gentofte Rådhus.

Du kan allerede nu læse det vidensgrundlag, som vi i We Do Democracy har udarbejdet sammen med borgersamlingens uafhængige ekspertgruppe frem mod borgersamlingens første møde.

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver