Case

Klimaborgersamling i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune inddrager deres borgere i omstillingen til en mere bæredygtig kommune. Derfor går en borgerinddragelsesproces i gang, hvor 30.000 borgere inviteres til at blive en del af en kommunal Klimaborgersamling, der skal komme med deres anbefalinger til en klimaplan for hvordan Gentofte Kommune kan blive mere CO2-neutral.

Baggrund

Kommunerne kan spille en vigtig rolle, hvis Danmark skal i gang med den grønne omstilling. Netop dette ansvar har Gentofte Kommunes taget til sig og igangsat en borgersamling for kommunens beboere. Borgersamlingen, der består af et repræsentativt udsnit af Gentofteborgere, skal komme med forslag til, hvordan borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune kan samarbejde imod bæredygtig omstilling i kommunen.

Opgave

Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse har stillet borgersamlingens medlemmer følgende opgave: ”Vi har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid i Gentofte Kommune, hvor vi sammen omstiller til en klimaneutral og bæredygtig adfærd i hverdagen”.

We Do Democracy faciliterer en borgersamlingsproces, hvor repræsentativt udvalgte borgere fra kommunen skal udarbejde anbefalinger til kommunalbestyrelsen, der besvarer netop dette kernespørgsmål. Borgersamlingen vil i løbet af en række møder gennem faciliterende samtaler formulere de endelige anbefalinger, som gives videre til kommunen.

Løsning

We Do Democracy er borgersamlingens sekretariat, der skal facilitere og sikre en god arbejdsproces i borgersamlingen, så deltagerne kan skabe et godt samarbejde og nå i mål med de endelige anbefalinger.

Resultater

Ud af de 30.000 inviterede borgere i alderen 18-99+, ønskede over 300 at deltage i processen. Af dem deltager 36 repræsentativt udvalgte borgere i borgersamlingerne over efteråret 2023 frem til den endelige præsentation af anbefalinger i december måned på Gentofte Rådhus. Medlemmerne var i deres afsluttende anbefalinger meget tydelige på at give politikerne mere mod til en lang række af de svære beslutninger, som kommunen står overfor.

Kommunalbestyrelsen har med afsæt i Klimaborgersamlingens anbefalinger igangsat en proces, hvor embedsværket nå udformer en klimaplan med afsæt i borgersamlingens anbefalinger. Klimaplanen vil herefter blive politisk godkendt. Du kan på projektets site læse mere om borgersamlingen, gå på opdagelse i de endelige anbefalinger og se det vidensgrundlag, som vi i We Do Democracy har udarbejdet sammen med borgersamlingens uafhængige ekspertgruppe.

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver