Case

Hørsholm Kommunes Klimaborgerpanel

Danmarks første borgerpanel, der arbejdede med klima som både reduktioner og tilpasning fandt sted i Hørsholm Kommune. Borgerne udviklede anbefalinger, der skal spille ind i kommunens generelle klimahandlingsplan.

Baggrund

Klimaudfordringerne stiller en række spørgsmål til danske kommuner. På den ene side skal udledningerne ned, så kommunerne lever op til Paris-aftalen. På den anden side skal kommunen også tilpasse sig konsekvenserne, som vi allerede nu begynder at se. For at løse den dobbelte udfordring valgte Hørsholm Kommune at gennemføre et klimaborgerpanel, der skulle spille ind med borgernes perspektiv.

 

Opgave

Borgerpanelet blev stillet et kernespørgsmålet af kommunalbestyrelsen i Hørsholm, som udgjorde borgerpanelets opgavebeskrivelse. Kernespørgsmålet lød: ”Vi har brug for din hjælp til at prioritere, hvordan Hørsholm Kommune skal komme i mål med at blive en CO2-neutral og klimarobust kommune.” På fire samlinger arbejdede borgerne med spørgsmålet og producerede anbefalinger til politikerne.

Løsning

We Do Democracy var leadfacilitator og tredjepartssekretariatet for borgerpanelet. På den måde sikrede vi legitimiteten af processen. Derudover samarbejdede vi med kommunalbestyrelsen og forvaltningen om at etablere et politisk mandat, udarbejde kernespørgsmålet og designede processen. Endelig faciliterede vi samlingerne.

Resultater

  • 20.401 borgere i alderen 16 til 99+ blev inviteret til at indgå i borgerpanelet via Digital Post. 350 borgere ønskede at deltage i processen.
  • 24 borgere blev rekrutteret på baggrund af udvælgelseskriterierne: alder, køn, uddannelsesniveau og bopæl i kommunen. Således var borgerpanelet repræsentativt for Hørsholm Kommune.
  • Borgerpanelets medlemmer præsenterede deres anbefalinger den 28. november 2022 på rådhuset foran medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Læs borgernes endelige anbefalinger her.

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver