Case

Når unge stemmer til kommunalvalget

Med Unges Borgersamling afprøver vi et nyt involveringsformat, som inviterer unge i aldersgruppen 16-24 år til at arbejde med anbefalinger til det gode ungdomsliv.

Baggrund

Unge har i dag et højt politisk og samfundsmæssigt engagement, dog er der en stor part af disse unge, som ikke stemmer (DUF, 2020). Dette skyldes blandt andet manglende tiltro til, at de kan påvirke det politiske system. Netop dette er en grundlæggende demokratisk udfordring. Det er vigtigt at sætte fokus på denne problemstilling, hovedsageligt fordi de beslutninger, vores folkevalgte træffer i dag, vil have konsekvenser for den fremtid, unge kommer til at leve i.

Opgave

Tuborfondet skal med oprettelsen af Demokratipuljen – flere unge stemmer til kommunal- og regionrådsvalget 2021 støtte lokale projekter, der sætter unges valgdeltagelse i kommunalvalget på dagsordnen. We Do Democracy og Demokrati Garage har i samarbejde med Københavns Kommune fået en bevilling fra Tuborgfondet til at gennemføre en borgersamling, der skal invitere 24 unge københavnere til at drøfte byens udfordringer og muligheder, samt udvikle anbefalinger til det gode ungdomsliv i København.

Løsning

I månederne op til kommunalvalget 2021, skal de 24 unge med hjælp fra eksperter indenfor hhv. bæredygtig byudvikling, demokrati og byens fremtidsscenarier drøfte byens udfordringer og muligheder. Dertil skal de også drøfte betydningen af unges deltagelse i kommunalvalg. Projekts endemål er at udvikle ungedrevne anbefalinger, som de unge selv vil præsentere for overborgmesteren, ungerådet KBH og Københavns Kommunes nykonstituerede Borgerrepræsentation i december 2021. We Do Democracy har som førende ekspert indenfor deliberativt demokrati rådgivet Demokrati Garage i at tilpasse borgersamlingsformatet til det yngre målgruppe.

Resultater

  • I alt 90.000 e-boks invitationer er blevet sendt ud til alle alle københavnere i alderen 16-24 år.
  • 804 unge tilmeldte sig lodtrækning. De 24 deltagere i Unges Københavns Borgersamling er allerede blevet udvalgt, og tilsammen afspejler de Københavns unge befolkning i alder, køn, etnicitet og uddannelse.

Læs de unges endelige anbefalinger her.

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver