Nyt og events 

Følg med i hvad der sker hos We Do Democracy. Vi deler når der sker spændende ting, såsom nye store samarbejder, når vi afholder fede events og meget andet.

Events

Democracy Drinks

Kom med til Democracy Drinks, hvor demokratisektoren mødes og deler indsigter, og sætter ting i gang. En sektor på tværs af systemdemokratiet og hverdagsdemokratiet, hvor eksperter, beslutningstagere, fagpersoner og aktivister deler nyeste demokratiforskning, undersøgelser, strategier, projekter, lovgivning og ideer.                                      Arrangementet består af forskellige korte oplæg, som varer 7-10 minutter. I løbet af arrangementet er der også sat tid af til vidensdeling og socialt samvær. Nogle oplæg er på forhånd bestemt, men der er åbne pladser både på dagen og før dagen. Arrangementet er gratis, og der er mulighed for at købe drikkevarer.

Foregår kl. 16.30-18.30 på Demokrati Garage d. 16. marts, 11. maj, 24. august og 16. november.

 

Træningsforløb – Deltagelsesfacilitering

Vi afholder et faciliteringforløb i deltagelse og demokratiske forandringsprocesser. Forløbet gør dig i stand til at designe deltagelsesstrategier og -processer, samt facilitere dem, så du kan skabe forandringer og involvere mennesker, der hvor du er. Kom og få indblik i, hvad skarp facilitering kan bidrage med.

Datoerne er:
Første modul: 7. + 8. marts 2023
Andet modul: Annonceres snart

Skriv til kolja@wedodemocracy.dk for mere information og tilmelding

Deliberativt Netværksmøde

Til efteråret 2023 afholder We Do Democracy et stort netværksmøde omkring delebartivt demokrati for alle, som på den ene eller anden måde har været en del af vores mange borgersamlinger. 

Mere inormation kommer i foråret 2023 – for spørgsmål skriv til matthew@wedodemocracy.dk

Nyheder