Vores værditilbud

Vi er drevet af viden, værdier og samarbejder. Vi tror på, at vi kan lave den største forskel ved at have et stærkt værdigrundlag, og ved at samarbejde med andre stærke demokratiaktører og vidensorganisationer.

 

Demokratiets uafhængige ekspertrådgiver

Vi kæmper for et levende demokrati som et meningsfuldt svar på samfundets vilde udfordringer. Vi lever i en en tid, hvor vi står over for en række svære politiske prioriteringer og beslutninger: Hvordan lykkes vi med den grønne omstilling? Hvordan skaber vi bedre mental sundhed? Hvordan modvirker vi splittelse mellem land og by? Hvordan skal vi leve med digitale teknologier? Hvordan sørger vi for, at borgerne genfinder tiltroen til demokratiet og vores fælles beslutningskraft?

Tidens udfordringer kræver store forandringer i måden, vi lever sammen. Og store forandringer har ofte vist sig at medføre konflikter. Mange borgere har oplevet at være utilfredse med politiske beslutninger, og mange politikere og embedsmænd har oplevet stor modstand mod de løsninger, der ellers skulle tilgodese flest på den bedste måde.

Tilliden mellem system og borger er gensidigt udfordret, hvilket gør det svært at gennemføre ambitiøse politiske beslutninger. Demokratiet slår sprækker – i en tid hvor vi har brug for stærke handlekraftige fællesskaber og politisk forandring som aldrig før!

Nye demokratiske fremtider er mulige

Hos We Do Democracy kæmper vi for at styrke demokratiet. Vi tror på, at nye og bedre demokratiske fremtider er mulige, og som demokratiets professionelle rådgiver arbejder vi hårdt for at muliggøre ambitiøs politik med bred folkelig opbakning. Med innovative metoder sikrer vi, at flere bliver i stand til at deltage aktivt og bidrage meningsfuldt til de forandringsprocesser, vores samfund står overfor.

Vi tror på den kraft, der opstår ved at bringe system og borgere tættere sammen i meningsfulde processer, der vrister sig fri af forældede demokratiske formater. Vi tror på, at flere perspektiver skaber bedre beslutninger, og vi sikrer derfor, at befolkningens forskellighed afspejles i de beslutningsprocesser, vi faciliterer.

Vi forbinder system og borgere

Vores stærke internationale netværk og solide faglige ståsted gør os i stand til at skabe fremsynede demokratiske innovationer – i tæt samarbejde med vores kunder. Vi tager ansvar for det samfund, vi er en del af, og vi sætter os grundigt ind i vores kunders udfordringer – også dem, der rækker ud over vores leverancer.

For at sikre blivende forandring og maksimal indvirkning af vores arbejde, sørger vi for at kapacitetsopbygge og forankre processen i de organisationer, vi arbejder med. Vi har velafprøvede metoder til at forbinde system og borger, og vi sikrer bedre politiske løsninger, der er funderet på et bredt folkeligt ejerskab.

We Do Democracy er demokratiets uafhængige ekspertrådgivere.

Vi holder ikke med nogen. Vi holder med demokratiet.

 

Vi samarbejder bredt

Tidens store og komplekse udfordringer kalder på stærke og brede samarbejder. Vi tror på, at vores arbejde med demokratiinnovation og borgerinddragelse kun bliver styrket af at have stærke partnerskaber og netværk, hvor vi kan lære af andre, men også dele ud af vores erfaringer. Derfor har vi en række partnerskaber, både nationalt og internationalt. Alle, nogen af de stærkeste demokratiaktører i Danmark og verden.

Vi bor på Demokrati Garage, hvor vi bor sammen med en række andre spændende aktører, som vi både samarbejder og erfaringsudveksler med.

Her på siden kan du se nogle af vores samarbejdspartnere og netværk.

MASS LBP

Canadisk rådgivervirksomhed, der er specialiseret i Citizens’ Assembly (borgersamlinger og borgerting), demokratiinnovation og borgerdrevne lovgivningsprocesser.

Læs mere

ANALYSE OG TAL

Et kooperativ og analysebureau, der er specialiserede i at analysere dét, der kan være svært at måle. De hjælper os med at viden og indsigt, og står for borgerlodtrækninger til deliberative processer.

Læs mere

CITIZEN LAB

Udbyder af en digital borgerinddragelsesplatform, hvor borgere og interessenter kan bidrage, samt understøtte deliberative processer som borgersamlinger og borgerting 

Læs mere

DEMOCRACY FESTIVALS

We Do Democracy har stået bag etableringen af en samarbejds-platform mellem 10 folkemøder i de nordiske og baltiske lande, samt belgisk, tysk og hollandsk demokratifestival, der alle fejrer demokrati og deltagelse med afsæt i en skandinavisk tradition.

Læs mere

DEMOCRACY R&D

Et af de største internationale netværk af organisationer, som styrker deliberativt demokrati på tværs af landegrænser og udvikler nye demokratiske metoder, initiativer og værktøjer, der giver flere mulighed for at påvirke egne liv og det samfund, de er en del af.

Læs mere

DEFEND DEMOCRACY

Defend Democracy står bag Democracy Drinks i storbyer som Bruxelles, Berlin og Washington med det formål at styrke et internationalt fællesskab af “democracy defenders”. We Do Democracy hoster Democracy Drinks i København

Læs mere

ADVOCATE EUROPE

Støtter ukonventionelle og tværnationelle ideer og løsninger til Europas nuværende og fremtidige udfordringer.

Læs mere