Vores værditilbud

Vi er drevet af viden, værdier og samarbejde. Vi tror på, at vi kan skabe de største forandringer på et fundament af stærke værdier og ved at samarbejde med andre stærke demokratiaktører og vidensorganisationer.

 

Demokratiets uafhængige ekspertrådgiver

Vi arbejder for at skabe et levende og interagerende demokrati som et meningsfuldt svar på svære og komplekse samfundsudfordringer. Vi lever i en tid, hvor vi som samfund står over for svære politiske prioriteringer og beslutninger: Hvordan sikrer vi en bæredygtig grøn omstilling? Hvordan styrker vi den mentale sundhed? Hvordan modarbejder vi splittelsen mellem land og by? Og hvordan skaber vi et demokrati, hvor borgerne inkluderes og lyttes til på et fundament af kollektiv beslutningskraft?

Svarene på alle disse spørgsmål kræver store forandringer i den måde, vi lever sammen og indgår i fællesskaber på – og med store forandringer kommer også konflikter. Mange borgere kan ikke se sig selv i de politiske beslutninger og politikere og embedsfolk oplever modstand, når de forsøger at implementere de løsninger, der bedst tilgodeser borgernes og samfundets interesser. I en tid hvor vi som samfund har brug for handlekraft og mod, er tilliden mellem systemet og borgerne gensidigt udfordret, hvilket gør det sværere at skabe de ambitiøse, politiske forandringer, som vi har brug for.  

En ny demokratisk fremtid er mulig

Hos We Do Democracy kæmper vi for at styrke demokratiet. Vi tror på, at en ny og bedre demokratisk fremtid er mulig, og som demokratiet professionelle rådgiver arbejder vi målrettet for at gøre ambitiøs politik med bred folkelig opbakning mulig. Gennem innovative metoder sikrer vi, at så mange som muligt bliver i stand til at deltage aktivt og bidrage meningsfuldt til de forandringsprocesser, som vores samfund står overfor.

Vi ser og tror på det potentiale, der opstår, når system og borgere møder hinanden i meningsfulde processer – processer der rækker ud over forældede demokratiske formater. Flere perspektiver skaber bedre beslutninger, og vi arbejder derfor for at sikre, at forskellighed og diversitet i befolkningen afspejles i de beslutningsprocesser, vi faciliterer.

Vi forbinder system og borgere

Vores stærke internationale netværk og solide faglige ståsted gør os i stand til at skabe fremsynede demokratiske innovationer – i tæt samarbejde med vores kunder. Vi tager ansvar for det samfund, vi er en del af, og vi sætter os grundigt ind i vores kunders udfordringer – også dem, der rækker ud over vores leverancer.

For at sikre blivende forandring og maksimal indvirkning af vores arbejde, sørger vi for at kapacitetsopbygge og forankre processen i de organisationer, vi arbejder med. Vi benytter os af velafprøvede metoder til at forbinde system og borgere. På den måde sikrer vi bedre politiske løsninger, der er funderet på et bredt folkeligt ejerskab.

We Do Democracy er demokratiets uafhængige ekspertrådgivere.

Vi holder ikke med nogen. Vi holder med demokratiet.

 

Vi samarbejder bredt

Tidens store og komplekse udfordringer kalder på stærkt og bredt samarbejde. Vi tror på, at arbejdet med demokratiinnovation og borgerinddragelse kun bliver stærkere af, at vi skaber stærke partnerskaber og netværk, hvor vi både kan lære af andre og selv dele ud af vores erfaringer. Derfor har vi en række partnerskaber, både nationalt og internationalt. Fælles for dem alle er, at de udgør de stærkeste demokratiaktører i Danmark og i verden.

Vi bor på Demokrati Garage, som vi deler med en række andre spændende aktører. Aktører, som vi både samarbejder og erfaringsudveksler med.

Her på siden kan du se nogle af vores samarbejdspartnere og netværk.

KOMPONENT

Kommunernes fælles udviklingscenter. Vi samarbejde om at udvikle det deliberative demokrati med fokus på udviklingen og udbredelse af bl.a. borgersamlinger.

Læs mere

ANALYSE OG TAL

Et kooperativ og analysebureau, der er specialiserede i at analysere dét, der kan være svært at måle. De hjælper os med at viden og indsigt, og står for borgerlodtrækninger til deliberative processer.

Læs mere

CITIZEN LAB

Udbyder af en digital borgerinddragelsesplatform, hvor borgere og interessenter kan bidrage, samt understøtte deliberative processer som borgersamlinger og borgerting 

Læs mere

DEMOCRACY FESTIVALS

We Do Democracy har stået bag etableringen af en samarbejds-platform mellem 10 folkemøder i de nordiske og baltiske lande, samt belgisk, tysk og hollandsk demokratifestival, der alle fejrer demokrati og deltagelse med afsæt i en skandinavisk tradition.

Læs mere

DEMOCRACY R&D

Et af de største internationale netværk af organisationer, som styrker deliberativt demokrati på tværs af landegrænser og udvikler nye demokratiske metoder, initiativer og værktøjer, der giver flere mulighed for at påvirke egne liv og det samfund, de er en del af.

Læs mere

DEFEND DEMOCRACY

Defend Democracy står bag Democracy Drinks i storbyer som Bruxelles, Berlin og Washington med det formål at styrke et internationalt fællesskab af “democracy defenders”. We Do Democracy hoster Democracy Drinks i København

Læs mere

ADVOCATE EUROPE

Støtter ukonventionelle og tværnationelle ideer og løsninger til Europas nuværende og fremtidige udfordringer.

Læs mere