Case

Albertslund Borgersamling

Albertslund er en kommune med en lang tradition for at arbejde progressivt med borgerinddragelse og demokrati. Derfor valgte kommunen efter en politisk proces at invitere alle borgere over 16 år til at deltage i en borgersamling om fremtidens Albertslund, der skulle drives af We Do Democracy.

Baggrund

Albertslund står foran en massiv byudvikling, hvor det er planen at der i løbet af de næste ti år skal flytte 10.000 nye borgere til kommunen. Målet er, at kommunen bliver økonomisk bæredygtig, men skal samtidig sikre stærke fællesskaber, der kendetegner Albertslund Kommune. Byudvikling er et komplekst spørgsmål, og derfor ønsker byrådet borgernes hjælp til at komme med anbefalinger til en vision for fremtidens Albertslund og konkrete bud på hvordan fællesskaberne kan sikres når kommunen voksen.

Opgave

Borgersamlingen blev stillet et kernespørgsmål af byrådet i Albertslund, det var samtidig som borgersamlingens opgavebeskrivelse. Spørgsmålet lød: ”Vi ønsker borgersamlingens hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber?” We Do Democracy var rådgivere i hele processen – fra første drøftelse om ønsket om igangsættelse af borgersamling, til design og facilitering af hele forløbet.

Løsning

We Do Democracy drev borgersamlingen som et tredjepartssekretariat i overensstemmelse med OECDs principper. Vi var leadfacilitatorer på borgersamlingen og sikrede dermed en god proces for medlemmerne af samlingen på både fysiske og digitale møder. We Do Democracy udviklede kernespørgsmål, politisk mandat og designede processen sammen med byrådet og forvaltningen. Dermed kunne vi garantere borgersamlingens uafhængighed.

Resultater

  •  Alle borgere i Albertslund, der var over 16 år, fik en invitation til borgersamlingen. Det drejer sig om 22.345 invitationer. 547 borgere ønskede at være med i borgersamlingen.
  •  36 borgere blev udvalgt via lodtrækning til at indgå i borgersamlingen. Ved at anvende kriterierne, køn, alder, uddannelse, type af bolig og tilflytningstidspunkt til kommunen opnåede vi en samling, der var repræsentativ for kommunens borgere.
  • Ifølge evalueringen havde meget få egeninteresser påvirket de endelige anbefalinger. Samtidig var ingen af borgerne i samlingen utilfredse med de endelige anbefalinger.
  • Samlingen fungerede som en borgerskole, hvor mange af medlemmerne havde lyst til at fortsætte deres engagement efter, samlingen var slut. Dermed var deres demokratiske selvtillid blevet styrket.
  • Anbefalingerne var brede forslag, der kan bidrage til byrådets arbejde med en sammenhængende plan for byudvikling.
  • Borgersamlingen udarbejdede otte overordnede anbefalinger, som de præsenterede for byrådet den 14. december 2020.
  •  Borgersamlingens vision er efterfølgende blevet den vision som byrådet har besluttet og dermed løftet ind i Kommuneplanen.

Læs mere om Borgersamlingen på den digitale platform og læs de endelige anbefalinger her.

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver