Case

Københavnersamling Bispebjerg

Københavnersamlingen i Bispebjerg er den første af Københavnersamlingerne i Københavns Kommune. Samlingen skal inddrage de unge i, hvordan man bedst sikrer trivsel for alle unge i området, og Københavns Kommune har derfor inviteret alle unge i Bispebjerg mellem 14 og 24 år til at deltage. De 24 unge, der har tilmeldt sig, har alle fået en plads i samlingen og i efteråret 2023 skal de sammen finde løsninger på kernespørgsmål om unges trivsel i Bispebjerg.

Baggrund

”Langt de fleste unge i Københavns Nordvestkvarter er i gang med en uddannelse, dyrker fritidsaktiviteter og/eller er i job, men de unge selv overdriver i markant grad, hvor normalt det er som ung at leve et gadeorienteret og risikobetonet liv i bydelen. De unge underdriver omvendt, hvor stor en andel af bydelens unge, der er kommet i gang med en uddannelse efter folkeskoletiden.”

Sådan lyder konklusionen på Nordvest-undersøgelsen fra 2021, foretaget af sociolog Aydin Soei, der også er ekspert i københavnersamlingen. De unge trives i høj grad, men der findes alligevel udfordringer med trivslen og selvopfattelsen blandt Bispebjergs unge. Undersøgelsen peger, på trods af det positive helhedsbillede, på en række udfordringer, når det kommer til trivslen blandt områdets unge. Københavns Kommune har derfor som del af en ny ungestrategi inviteret unge til at deltage i denne borgersamling, hvor de i fællesskab skal formulere anbefalinger til kommunen om, hvordan man gør ungelivet i Bispebjerg endnu bedre.

Opgave

I borgersamlingen skal de unge arbejde med følgende kerneopgave: ”Vi har brug for din hjælp til at finde ud af, hvordan vi sikrer, at alle unge i bydelen trives”. Processen starter til september og i løbet af de følgende måneder skal de unge samles til fire møder og et åbent borgermøde. I løbet af møderne kommer de til at høre oplæg om emnet, de vil arbejde med at kortlægge de udfordringer, de mener er vigtigst, og til sidst vil de udarbejde en række anbefalinger. Anbefalingerne afleveres i slutningen af året til Børne- og Ungeudvalget i Københavns Kommune, som har forpligtet sig til at behandle anbefalingerne på minimum ét udvalgsmøde i foråret 2024.

Løsning

Københavnersamlingen i Bispebjerg er den første i en række lokale Københavnersamlinger, der har til formål at øge borgerinddragelsen i de kommunalpolitiske beslutningsprocesser i Københavns Kommune. We Do Democracy faciliterer Københavnersamlingerne, og Bispebjergs unge skal i sidste ende formulere anbefalinger, der gives til børne- og ungeudvalget i kommunen, som har forpligtet sig på at arbejde videre med anbefalingerne på mindst ét udvalgsmøde.

Resultater

Du kan kigge nærmere på projektets resultater på projektets hjemmeside og følg med på We Do Democracy’s sociale medieplatforme, hvor der løbende vil komme opdateringer fra Københavnersamlingen.

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver