Svaret på samfundets største udfordringer er os alle sammen

Demokrati-innovation er nøglen til brede samfunds-løsninger

Vi tror på borgene og den innovationskraft, der bor i et meningsfuldt samspil mellem system og borgere – som løsningen på vores samfunds største udfordringer og forandringer.

Vi giver flere mulighed for at påvirke eget liv og det samfund, de er en del af. Vi bringer flere stemmer, perspektiver og ressourcer i spil, når vi skal udvikle løsninger og svar på de problemer, vi står overfor. Vi skaber løsninger, der er drevet af deltagelse.

Vores ydelser

We Do Democracy er ekspertrådgivere i demokrati og deltagelse. Vi udvikler demokratiformater, som aktiverer samfundets kollektive intelligens, og sikrer tværgående løsninger, der er drevet af deltagelse. Vi bygger vores rådgivning på førende international viden og praksis.  

Vi er demokratiets profesionelle samarbejdspartner for kommuner, politiske organisationer, medlemsorganisationer, fonde, virksomheder og organisationer – der er demokratisk drevet.

Vores ydelser er drevet af vores dybe faglighed og engagement i at skabe mere og bedre demokrati.

Vi er alle forpligtet til at forny og revitalisere vores demokratiske arv og deltagelsesformater i takt med tiden. Vi bidrager professionelt og innovativt. Og vi ønsker, at flere skal være med.

Deliberativt demokrati

Deliberative borgerting, borgersamlinger og borgerpaneler er en deltagelsesmetode, der kan bruges til at lade repræsentative borgere udvikle anbefalinger på komplekse problemstillinger på et oplyst grundlag. Tilgangen giver beslutningstagere øget demokratisk legitimitet, og et stærkere mandat til at træffe modige og langsigtede beslutninger. Vi er Danmarks førende deliberative rådgiver, med størst erfaring og ekspertise i både at organisere og facilitere borgerting og borgersamlinger.

Deltagelsesstrategi

Dem, der skal drive forandringerne, skal eje forandringer.  For at skabe bæredygtige løsninger og beslutninger, skal flere være med ombord til at lave dem. Men hvordan inddrager man flere og bredere, end dem vi plejer at høre? Hvordan sikrer man, at flere forskellige perspektiver bliver hørt? Vi designer inkluderende deltagelsesstrategier og -processer, der trækker på den førende viden og international best practise.

Demokrati-innovation

Demokratiinnovation dækker over nye måder at lave, udvikle og forstå politik på. Det flytter grænserne for, hvordan politiske beslutninger tages, og tester nye metoder for samskabelse, politikudvikling, deltagelse og implementering. We Do Democracy designer og rådgiver om metoder for demokratisk fornyelse i både forenings-, erhvervs-, medarbejder- og medlemsdemokrati såvel som de institutionelle demokratiske institutioner.

Repræsentation

Kæmper du med repræsentationen i jeres organisation, politiske udvalg, bestyrelse, byråd, medlemmer, i dit bagland eller når i møder borgerne? Med en klar strategi for repræsentation undgår vi, at smalle særinteresser eller ‘tordensskjolds soldater’ tager styringen på bekostning af det brede fællesskab. Reel repræsentation kan samtidigt sikre legitimitet og opbakning til beslutninger.

Facilitering og forandringsledelse

Vi er førende ekspertrådgivere i at designe og drive nærmest alle typer processer, der kræver medejerskab i løsningerne. Både lange, store og komplekse processer og de helt nære og korte sprint. Vi anvender en velafprøvet, åben, interaktiv, visuel og resultatorienteret faciliteringspraksis, der sikrer medejerskab og fremdrift.

YES in my backyard

Vi står overfor komplekse omstillinger og udviklinger af vores samfund og fællesskaber, der desværre ofte ender i polariserede samtaler, NIMBY-bevægelser og politisk handlingslammelse, der graver kløft mellem system og borgere. Stadig flere slår sig på demokratiet, når der laves byudvikling, mobilitet, vedvarende energi, klimatilpasning, energiforsyning eller kystsikring. Men der er en anden vej og i We Do Democracy er vi specialister i de dilemmafyldte og svære samtaler!

Viden og foredrag

Vi er altid optaget at bringe den nyeste viden til Danmark og bringe vores egen ekspertrådgivning i spil – så flere kan mere! Vi deler vores viden ved faglige arrangementer med vores samarbejdspartnere og inviteres løbende til at bidrage med keynotes og foredrag, der inspirerer andre til at styrke deltagelsen og demokratiet i deres egne arenaer.

Københavnernes Klimaborgerting

Københavnernes Klimaborgerting

Hvordan kan Københavns Kommune hjælpe deres borgere med at sænke deres CO2-udledning? En repræsentativt udvalgt gruppe af kommunens borgere samles nu i et klimaborgerting, der over de næste tre år skal komme med deres anbefalinger til, hvordan København bliver en CO2-neutral kommune.

læs mere
Københavnersamling i Bispebjerg

Københavnersamling i Bispebjerg

Københavnersamlingen i Bispebjerg er den første af Københavnersamlingerne i Københavns Kommune. Samlingen skal inddrage de unge i, hvordan man bedst sikrer trivsel for alle unge i området, og Københavns Kommune har derfor inviteret alle unge i Bispebjerg mellem 14 og 24 år til at deltage. De 24 unge, der har tilmeldt sig, har alle fået en plads i samlingen og i efteråret 2023 skal de sammen finde løsninger på kernespørgsmål om unges trivsel i Bispebjerg.

læs mere
Klimaborgersamling i Gentofte Kommune

Klimaborgersamling i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune vil inddrage deres borgere i omstillingen til en mere bæredygtig kommune. Derfor går en borgerinddragelsesproces nu i gang, hvor deltagerne skal komme med deres anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan blive mere CO2-neutral.

læs mere