Svaret på samfundets største udfordringer er os alle sammen

Flere skal være med ved bordet, når vi løser tidens store udfordringer 

Vi tror på borgene og den innovationskraft, der bor i et meningsfuldt samspil mellem system og borgere – som løsningen på vores samfunds største udfordringer og forandringer.

Vi giver flere mulighed for at påvirke eget liv og det samfund, de er en del af. Vi bringer flere stemmer, perspektiver og ressourcer i spil, når vi skal udvikle løsninger og svar på de problemer, vi står overfor. Vi skaber løsninger, der er drevet af deltagelse.

Vores ydelser

We Do Democracy er ekspertrådgivere i demokrati og deltagelse. Vi udvikler demokratiformater, som aktiverer samfundets kollektive intelligens, og sikrer tværgående løsninger, der er drevet af deltagelse. Vi bygger vores rådgivning på førende international viden og praksis.  

Vi er demokratiets profesionelle samarbejdspartner for kommuner, politiske organisationer, medlemsorganisationer, fonde, virksomheder og organisationer – der er demokratisk drevet.

Vores ydelser er drevet af vores dybe faglighed og engagement i at skabe mere og bedre demokrati.

Vi er alle forpligtet til at forny og revitalisere vores demokratiske arv og deltagelsesformater i takt med tiden. Vi bidrager professionelt og innovativt. Og vi ønsker, at flere skal være med.

Deliberativt demokrati

Deliberative borgerting, borgersamlinger og borgerpaneler er en deltagelsesmetode, der kan bruges til at lade repræsentative borgere udvikle anbefalinger på komplekse problemstillinger på et oplyst grundlag. Tilgangen giver beslutningstagere øget demokratisk legitimitet, og et stærkere mandat til at træffe modige og langsigtede beslutninger. Vi er Danmarks førende deliberative rådgiver, med størst erfaring og ekspertise i både at organisere og facilitere borgerting og borgersamlinger.

Deltagelsesstrategi

Dem, der skal drive forandringerne, skal eje forandringer.  For at skabe bæredygtige løsninger og beslutninger, skal flere være med ombord til at lave dem. Men hvordan inddrager man flere og bredere, end dem vi plejer at høre? Hvordan sikrer man, at flere forskellige perspektiver bliver hørt? Vi designer inkluderende deltagelsesstrategier og -processer, der trækker på den førende viden og international best practise.

Demokratisk innovation

Demokratiinnovation dækker over nye måder at lave, udvikle og forstå politik på. Det flytter grænserne for, hvordan politiske beslutninger tages, og tester nye metoder for samskabelse, politikudvikling, deltagelse og implementering. We Do Democracy designer og rådgiver om metoder for demokratisk fornyelse i både forenings-, erhvervs-, medarbejder- og medlemsdemokrati såvel som de institutionelle demokratiske institutioner.

Repræsentation - få flere med ombord

Kæmper du med en skæv eller smal repræsentation i jeres medlemsorganisation, politiske udvalg, bestyrelse eller når i møder borgerne? Med en klar strategi for repræsentation undgår vi, at smalle særinteresser eller ‘tordensskjolds soldater’ tager styringen på bekostning af det brede fællesskab. Reel repræsentation kan samtidigt sikre legitimitet og opbakning til beslutninger.

Facilitering og forandringsledelse

Vi er førende ekspertrådgivere i at designe og drive nærmest alle typer processer, der kræver medejerskab i løsningerne. Både lange, store og komplekse processer og de helt nære og korte sprint. Vi anvender en velafprøvet, åben, interaktiv, visuel og resultatorienteret faciliteringspraksis, der sikrer medejerskab og fremdrift.

YES in my backyard

Vi står overfor komplekse omstillinger og udviklinger af vores samfund og fællesskaber, der desværre ofte ender i polariserede samtaler, NIMBY-bevægelser og politisk handlingslammelse, der graver kløft mellem system og borgere. Stadig flere slår sig på demokratiet, når der laves byudvikling, mobilitet, vedvarende energi, klimatilpasning, energiforsyning eller kystsikring. Men der er en anden vej og i We Do Democracy er vi specialister i de dilemmafyldte og svære samtaler!

Viden og foredrag

Vi er altid optaget at bringe den nyeste viden til Danmark og bringe vores egen ekspertrådgivning i spil – så flere kan mere! Vi deler vores viden ved faglige arrangementer med vores samarbejdspartnere og inviteres løbende til at bidrage med keynotes og foredrag, der inspirerer andre til at styrke deltagelsen og demokratiet i deres egne arenaer.

Vejle borgerpanel om klimahandling

Vejle borgerpanel om klimahandling

Hvordan kan fællesskaber og civilsamfund i Vejle sammen med kommunen være med til at løfte klimaindsatsen? Det skal et blandet panel af både politikere, civilsamfundsgrupper og repræsentative borgere i Vejle give svar på.

læs mere
Ruds Vedby Borgerpanel

Ruds Vedby Borgerpanel

Hvordan ser det gode kultur- og fritidsliv ud i fremtidens Ruds Vedby? Og hvordan sikrer man sig, at flere får lyst til at deltage? Det er spørgsmål som 24 repræsentativt udvalgte borgere har arbejdet med i Ruds Vedby Borgerpanel igennem en innovativ deltagelsesproces, der skal hjælpe med at styrke landsbylivet i Ruds Vedby.

læs mere
Den deliberative demokratibølge

Den deliberative demokratibølge

Den deliberative demokratibølge I disse år taler man om en international bølge inden for deliberativt demokrati: Lande som Irland, Skotland, Tyskland, Frankrig, Belgien og Canada har allerede eksperimenteret målrettet med borgersamlinger og innovative demokratiformer...

læs mere