Case

Klimasamling på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

For første ggang afholder et dansk universitet en klimasamling. Klimasamlingen har til formål at sikre en bred inddragelse af studerende og ansatte i fakultetets grønne omstilling. Det gælder særligt spørgsmålet om, hvordan fakultetet kan nå egne klimamål, og hvordan fakultetet kan og bør bidrage aktivt til samfundets grønne omstilling.

Baggrund

Københavns Universitet står over for en grøn omstilling, der kræver, at alle sektorer og systemer gentænkes. Konkret har Københavns Universitet et mål om at reducere universitetes CO2-udledning med 50 % inden 2030. Dette er en målsætning alle universitetets faktulteter skal bidrage til, inklussiv det samfundsvidenskabelige fakultet (SAMF). På SAMF har man besluttet at gennegøre en klimasamling med deltagelse af studerende og ansatte på SAMF. Det har man, fordi ledelsen ønsker at gå forrest og udvikle og afprøve metoder til, hvordan vi som samfund demokratisk gennemfører de store forandringer, som den grønne omstilling kræver.

Opgave

Klimasamlingens centrale spørgsmål er formuleret af fakultetets ledelse og lyder: ”Vi har brug for din hjælp til at anbefale og prioritere, hvordan SAMF skal reducere sin CO2-udledning og sikre, at SAMF bidrager aktivt til samfundets grønne omstilling.” Selvom klimasamlingen ikke er en typisk borgersamling, hvor deltagerne er borgere i for eksempel en kommune, men derimod er studerende og ansatte, skal klimasamlingen fortsat leve op til OECDs principper for gode deliberative processer.

Opgaven er således både at teste en ny demokratisk form for inddragelse i beslutningsprocesser i store organisationer, men også at sikre den bedst mulige omstilling til at være en bæredygtig institution, som tør at spørge om hjælp til, hvordan man gentænker sine praksisser hos dem, som faktisk skal være med til at føre dem ud i livet i deres hverdag, nemlig de studerende og de ansatte.

 

Løsning

We Do Democracy designer, faciliterer og fungerer som tredjepartssekretariat for klimasamlingen. Alle studerende og ansatte på fakultetet inviteres til at deltage i klimasamlingen. Sammen med analysebureauet Analyse & Tal foretager vi en stratificeret lodtrækning, så den endelige gruppe på i alt 36 medlemmer kommer til at afspejle den overordnede sammensætning på SAMF med hensyn til køn og andre relevante faktorer. For at sikre en passende repræsentation af ansatte i samlingen vil ansatte være overrepræsenterede. Over fire aftensamlinger fra oktober til slut november skal deltagerne af klimasamlingen først introduceres til problemstillingen, og dernæst arbejde på at udvikle anbefalinger, der afleveres til dekanen på SAMF. Til klimasamlingen er der knyttet en ekspertgruppe, der skal sikre at klimasamlingen bygger på neutral og saglig viden. Derudover er der etableret en impact-gruppe, hvis opgave er at hjælpe med at anbefalingerne får den størst mulige effekt både på SAMF, KU og i samfundet generelt.

Resultater

Klimasamlingens endelige anbefalinger blev overleveret i begyndelsen af 2024 i en fyld Festsal – til dekan og ledelse af af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. For dekan Mikkel Vedby Rasmussen er Klimasamlingen en måde at give universitetsdemokratiet og arbejdet for en grønt campus en ny mening: ”At organisere klimasamlingen var et eksperiment i universitetsdemokrati. Og eksperimentet lykkedes. Det er jeg meget glad for. Det gør mig glad, at vi har fundet en metode til at kanalisere den energi og iderigdom, som findes på SAMF, ind i en deliberativ, demokratisk proces. Den metode skal vi bruge igen.” udtalte han ved overdragelsen. Læs mere her hos Københavns Universitet og følg med på projektets hjemmeside.