Case

Rudersdal borgersamling

Hvordan kan en kommune bedst muligt realisere FN’s 17 verdensmål? Det ønskede Rudersdals kommune borgernes hjælp til at finde ud af, hvilket førte til, at de afholdt en borgersamling om at realisere verdensmålene i praksis.
Borgersamling

Baggrund

FN’s verdensmål går på tværs af alle sektorer i samfundet. De kan derfor kun realiseres, hvis forskellige grene af samfundet samarbejder. Det var med afsæt i denne erkendelse, at Rudersdal kommune nedsatte en borgersamling, der skulle kigge på, hvordan vi kan omsætte målene til lokal handling gennem samspil med borgere, virksomheder og foreninger.

Opgave

Kommunalbestyrelse besluttede sig for, at borgersamlingen skulle arbejde med følgende kernespørgsmål, der på samme tid fungerede som samlingen opgavebeskrivelse: ”Hvordan skal livet i Rudersdal se ud i en bæredygtig fremtid, hvor vi sammen realiserer verdensmålene?” Borgerne skulle komme med anbefalinger til, hvordan man rundt om i kommunen kunne omsætte verdensmålene til praksis.

Løsning

We Do Democracy var leadfacilitator og tredjepartssekretariat og drev dermed borgersamlingen. Vi designede både kernespørgsmål og den samlede proces i samarbejde med kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Endeligt stod We Do Democracy for at facilitere de forskellige møder i borgersamlingen, der både foregik fysisk og digitalt. På den måde garanterede vi processens integritet.

Resultater

  • 45.000 borgere fra 16 og derover blev inviteret til at indgå i borgersamlingen. Over 890 borgere ønskede at deltage i processen.
  • 37 borgere blev rekrutteret på baggrund af udvælgelseskriterierne: bopæl, alder, køn og uddannelsesniveau, således at borgersamlingen repræsentativt afspejlede Rudersdal Kommune.
  •  Borgersamlingens medlemmer præsenterede den 28. april 2021 deres samlede anbefalinger til byrådet. Anbefalingerne vil fremover agere som rettesnor for, hvordan Rudersdal vil realisere verdensmålene.

Læs mere om Borgersamlingen her

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver