Case

Borgersamling om Lynetteholm

Storbyer i hele verden står overfor en række dilemmafyldte spørgsmål om, hvordan man skal bo, transportere sig og håndtere klimaforandringer som presser sig på. We Do Democracy driver en borgersamling baseret på OECDs principper, som skal sikre en uvildig granskning af projektet og skabe rammerne for at tage den svære og konfliktfulde samtale om netop dette. Det er en proces der både nationalt og internationalt kalder på opmærksomhed med bl.a. følgeforskning af Københavns Universitet og Dublin City University

Baggrund

Et flertal i Folketinget og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har besluttet, at bygge en kunstig halvø i Københavns Havn. Lynetteholm har både mødt anerkendelse for at tænke stort og kraftig modstand for en svag demokratisk samtale med byen. Borgersamling om Lynetteholm kan ikke omgøre beslutningen om anlægsprojektet, men den kan granske projektet og involvere en repræsentativ gruppe af borgere på tværs af hovedstadsområdet, så vi som by kan blive klogere på, hvordan vi kan lave bedre borgerinddragelse i forbindelse med byudvikling og klimatilpasning i fremtiden. Fordi vi tror på, at store kollektive forandringer kalder på brede kollektive samtaler og at fremtidens beslutninger har brug for både kollektiv intelligens og kollektiv handlekraft.

Opgave

Debatten om Lynetteholm er polariseret og dilemmafyldt. Der er både kritik af projektet og processen. Samtidigt holder en stadig større gruppe borgere sig tilbage fra at deltage i byens samtale om Lynetteholm, når debatten bliver for uforsonlig. En borgersamling imødekommer et demokratisk behov for at alle parter kan indgå ligeværdigt i en afbalanceret samtale om Lynetteholm, der foregår i et fortroligt rum, hvor der er plads til at undersøge fakta, lytte til de forskellige perspektiver og vurderinger og komme med fremadrettede anbefalinger. I samarbejde med førende internationale borgersamlingseksperter rådgav vi om et design, der deler borgersamlingen op i to faser: I første fase skal borgerne tale om fordele og ulemper, samt processen om Lynetteholm, og i anden fase skal medlemmer fremkomme med anbefalinger på kerneopgaven “Hvordan kan Lynetteholm blive en bydel, der understøtter en bæredygtig udvikling for mennesker, natur og miljø i hovedstadsområdet i fremtiden”

Løsning

Medlemmerne af borgersamlingen mødes over i alt 10 hele dage, aftner og weekender fra november 2022 til juni 2023. Sammen skal de granske projektet, udpege værdier, spilleregler og principper for en demokratisk byudvikling. Borgersamlingen har tilknyttet en Ekspertgruppe, der løbende skal bidrage til medlemmernes læringsproces med hjælp fra eksperter og interessenter. Hertil skal et  Advisory Board rådgive om balance og fairness i borgersamlingens udvælgelsesforløb. Ved brug af OECDs deliberative principper bliver borgerne præsenteret for viden om Lynetteholm og går i dialog med hinanden. Sammen skal medlemmerne udkomme med delanbefalinger halvvejs og udkomme med deres endelige anbefalinger til By & Havn, som viderebringer dem til Københavns Borgerrepræsentation til brug for den videre politiske proces.

Resultater

Borgersamlingens endelige anbefalinger udkom i efteråret 2023 og har givet både By & Havn og Københavns Kommune nogle klare anvisninger til hvordan København kommer videre med et projekt, som er i synk med borgernes prioriteringer for fremtiden.

  • 10.000 borgere på tværs af 12 hovedstadskommuner i alderen 16 til 99+ blev inviteret til at indgå i borgersamlingen via Danmarks Statistik. 536 borgere ønskede at deltage i processen.
  • 66 borgere blev rekrutteret på baggrund af udvælgelseskriterierne: alder, køn, uddannelsesniveau og bopælskommune i Storkøbenhavn. Således var borgersamlingen en miniudgave af Københavns demografi.
  • Borgersamlingens anbefalinger blev ved afslutningen af både første og anden fase overdraget til opdragsgiver og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Læs mere om borgersamlingen på projektets deltagelsesplatform 

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver