Case

Europa Samling

Hvordan kan Europa være med til at gøre danskernes liv mere meningsfulde? Radikale Venstre afprøver deliberativt demokrati som ny metode til udvikling af deres europapolitiske indsatser ved hjælp af helt almindelige borgere. Både dem der er EU-tilhængere, dem, der er EU-skeptiske og dem, der endnu ikke har en holdning til EU.

Baggrund

Hvordan kan Europa være med til at gøre danskernes liv mere meningsfulde? Radikale Venstre afprøver deliberativt demokrati som ny metode til udvikling af deres europapolitiske indsatser ved hjælp af helt almindelige borgere. Både dem der er EU-tilhængere, dem, der er EU-skeptiske og dem, der endnu ikke har en holdning til EU.

Opgave

Hvordan har danskerne det med EU og Danmarks tilknytning til EU? Ved etablering af Europa Samling som en 3 årigs deliberativ proces afprøver Radikale Venstre en ny metode for politikudvikling, som tager udgangspunkt i almindelige borgeres ønsker og perspektiver.

Løsning

We Do Democracy har været tredjepartefacilitatorer og projektleder for Europa Samlings første fase. I Europa Samlingens første fase var der fokus på, at udforske danskernes ambivalente og modsatrettede holdninger til EU, og dermed blive klogere på de politiske områder, hvori splittelser og enigheder ser ud til at bo. We Do Democracy har koordineret deltagernes arbejde med hensyn til at udvikle anbefalinger til fremtidens europapolitik. Anbefalingerne vil danne et fælles fundament for både Radikale Venstres europapolitiske indsats samt Europa Samlingens videre arbejde de kommende 2 år.

Resultater

  • Projektet gav Radikale Venstre ny viden og indsigt i danskernes bekymringer, håb og perspektiver på EU, Europa og Danmarks tilknytning til det europæiske samarbejde.

Læs borgersamlingens endelige anbefalinger her.

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver