Case

Deliberativ Masterclass

Deliberativ Masterclass er We Do Democracy’s undervisningsforløb, der tager dig igennem principperne, metoderne og praksissen bag deliberativt demokrati. Forløbet klæder dig på til at forstå potentialet og mulighederne bag borgersamlinger, borgerting og andre borgerinddragende processer.
Borgersamling

Baggrund

Deliberative demokratiformater – som borgersamlinger og borgerting – spirer hastigt frem i både Danmark og internationalt. Fælles for de deliberative processer er ønsket om at almindelige borgere skal spille en mere aktiv rolle i udformningen af politik. Vores samfund står overfor vilde problemer, der ikke lader sig løse af ekspertise alene – vi har brug for borgernes gode ideer, kreativitet og accept for at have et effektivt, sundt og levedygtigt demokrati. På Masterclassen lærer du at forstå hvilke muligheder de deliberative borgerinddragelsesformater tilbyder – og du får indsigt i, hvordan disse processer kan være et svar på demokratiets kriser.

Opgave

På Masterclassen vil du prøve kræfter med den deliberative værktøjskasse, der rummer viden og praksis om rådslagning, lodtrækning og repræsentation, mandat og politisk forankring, og du får et indblik i hvordan borgere med den rette mængde tid og via fælles drøftelser kan skabe fagligt funderede og balancerede anbefalinger.

Løsning

Deliberative processer anvendes særligt i polarisede, politiske konflikter eller i situationer, der kalder på borgernes accept og forestillingsevne. Deliberativ Masterclass bygger på Det Deliberative Demokratiløftes grundprincipper, der har sit udspring i OECD’s åbne standarder for Citizens’ Assemblies (borgerting) – og på forløbet introduceres du til, hvad der kendetegner gode inddragelsesprocesser. Masterclassen henvender sig til politikudviklere, embedsfolk, politikere, aktører i civilsamfundet, der ønsker at tage initiativ til borgerinddragende processer.

Resultater

På Masterclassen får du:

  • Introduktion til deliberativt demokrati, demokrati-innovation og demokratiske deltagelsesformer.
  • Viden, metoder og praktisk erfaring med borgersamlingens format og den deliberative værktøjskasse.
  • Design-, ledelse- og faciliteringsteknikker i borgerinddragelse

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver