Case

Næstved borgersamling

Næstveds borgersamling bestod af repræsentativt udvalgte borgere, som skulle komme med anbefalinger til kommunens fremtid.

Baggrund

Næstved byråd vedtog i juni 2022 en vision, som sætter retningen for kommunens arbejde. Næste skridt er at få den indarbejdet i beslutninger, drift og udvikling i kommunen. Det ønsker politikerne borgernes hjælp til, og derfor har de valgt, at der skal laves en borgersamling. I første omgang skal visionen og resultaterne fra borgersamlingen danne udgangspunkt for kommuneplanstrategien, som fremover får navnet Næstvedstrategien. Det er en plan for kommunens udvikling de næste 12 år. Visionen er kommunens ambitioner for udviklingen i de kommende år. Det bliver efterfølgende til en kommuneplansstrategi, som bagefter bliver til reelle planer, og dermed kommunens fremtid. Næstved Kommunes vision hedder Mærk Næstved, og består af tre elementer – børn og unge, byudvikling, og bæredygtigt erhverv.

Opgave

Borgersamlingen er blevet bedt om at arbejde ud fra følgende problemformulering:

”Vi har brug for din hjælp til at forestille os, hvordan vi sammen skaber et bæredygtigt Næstved for vores unge, byen og erhvervslivet”

I første omgang skal visionen og resultaterne fra borgersamlingen danne udgangspunkt for kommuneplanstrategien, som fremover får navnet Næstvedstrategien, der er en plan for kommunens udvikling de næste 12 år.

Ved at igangsætte borgersamlingen har byrådet givet et repræsentativt udsnit af kommunens borgere mulighed for direkte at påvirke, hvordan strategien skal konkretiseres. Med deres forskelligartede hverdagsperspektiver og på baggrund af en række ekspertoplæg vil borgersamlingens deltagere udarbejde anbefalinger til byrådet.

Løsning

Medlemmerne af borgersamlingen mødes 5 hele dage (lørdage/søndage) fra februar 2023 til maj 2023. Sammen skal de komme med anbefalinger til Næstved Kommunes demokratiske byudvikling. Borgersamlingen har tilknyttet en ekspertgruppe, der løbende skal bidrage til medlemmernes læringsproces med hjælp fra eksperter og interessenter. Ved brug af OECDs deliberative principper bliver borgerne præsenteret for viden om både kommunen og relevante tematikker. Sammen skal medlemmerne udkomme med deres endelige anbefalinger til Næstved Kommune til brug for den videre politiske proces og kommuneplansstrategien.

We Do Democracy er tredjepartssekretariat for borgersamlingen og er dermed ansvarlige for projektets design, ledelse, facilitering, evaluering og afrapportering.

Resultater

Borgersamlingen har udarbejdet 6 overordnede anbefalinger, med en række tilhørende konkrete initiativer. I anbefalingsrapporten kan du også læse meget mere om borgersamlingens forløb, metoder, sammensætning af borgere mm. Læs hele anbefalingsrapporten her 

Der har generelt været stor tilfredshed med borgersamlingens forløb. Du kan læse evalueringen af borgersamlingen her

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver