Case

Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro

Hvordan skal fremtidens Østerbro se ud i forhold til biler, byrum og bynatur? Med udgangspunkt i det spørgsmål bliver alle borgerne på Østerbro inviteret til at deltage i en bydels-borgersamling og komme med anbefalinger til Borgerrepræsentationen.

Baggrund

Indre Østerbro, der er et af Københavns mest ikoniske kvarterer, oplever det samme pres, som mange andre bydele rundt om i verden. Hvordan skal vi både have funktionalitet i hverdagen, men samtidig også skabe en mere grøn og levende by? For at gøre det, skal borgerne være med i samtalen, da det er dem, der bor i og bruger Indre Østerbro. Derfor valgte Københavns Kommune at igangsætte en borgersamling om spørgsmålet.

 

Opgave

Borgersamlingen er blevet stillet et kernespørgsmål af Borgerrepræsentationen, som den skal besvare. Kernespørgsmålet lyder således: ”Hvordan skal vi prioritere pladsen på Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv?” Over fem samlinger skal borgerne komme med anbefalinger til Borgerrepræsentationen, der besvarer dette spørgsmål.

Løsning

We Do Democracy er leadfacilitator og tredjepartssekretariatet for borgersamlingen. På den måde sikrer vi således, at borgersamlingen er legitim, fagligt funderet og tryg for borgerne. Gennem et samarbejde med både Borgerrepræsentationen, men også Teknik- og Miljøforvaltningen har vi været med til at designe kernespørgsmål, mandat og læringsprocessen. Endelig faciliterer vi samlingerne.

Resultater

Borgersamlingen for Østerbro har færdiggjort deres arbejde og blevet enige om 10 anbefalinger og 25 konkrete initiativer for at skabe et grønnere, mere levende og mere bilfrit Østerbro

  • 1498 borgere ønskede at få en af de 36 pladser i borgersamlingen på bagrund af de invitationer borgere i alderen 18 til 99+ modtog via Digital Post.
  • 36 repræsentative medlemmer blev udvalgt borgere skal i løbet af foråret komme med anbefalinger til Borgerrepræsentationen.
  • Ny byrums- og parkeringsplan for Østerbro er med afsæt i anbefalinger igangsat i Københavns teknik- og miljøforvaltning

Læs mere om borgersamlingens anbefalinger og resultater her. Læs mere om projektet på borgersamlingens side: borgersamling2100.kk.dk

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver