Byudvikling, klima og velfærd

Hvordan kan vi tale om og arbejde med de forandringer og politiske beslutninger, som vi møder i fremtiden? Flere skal inddrages bedre, i de radikale beslutninger vi træffer om fx klima, byudvikling, velfærdsløsninger og den grønne omstilling.

Hvorfor omstilling og udvikling ?

Vi står overfor komplekse omstillinger og udviklinger af vores samfund og fællesskaber, der desværre ofte ender i polariserede samtaler, NIMBY-bevægelser og politisk handlingslammelse, der graver kløft mellem system og borgere. Men man kan vælge en anden vej, når vi  som samfund skal svare på klimakrisen, biodiversitetskrisen, fødevarekrisen, energikrisen, flygtningekriser og politiske kriser. Når vi skal beslutte, hvor vi skal placere vindmøllerne, hvordan vi nedbringer vores forbrug, og klimasikre vores byer? Alle udfordringer, der kræver borgernes accept og medejerskab.

Vi tror på, at vi som samfund kan komme styrket gennem kriserne, ved at bruge hinanden aktivt. Vi kan nå langt ved demokratisk innovation og tidlig deltagelse, hvor flere parter kan spille aktivt ind i beslutningen og implementeringen. De udfordringer, som vi står over for, kræver at der findes gode løsninger, som flere kan finde meningen i. Det indebærer, at flere sidder med om bordet.

Det hjælper vi med:

Byudvikling angår os alle sammen. De komplekse omstillinger af vores byer kræver et opgør med høringsprocesser på bagkant og et ensidigt fokus på teknik og arkitektur. Der er behov for aktiv og meningsfuld borgerdeltagelse på forkant. Vi faciliterer inddragelse ved komplekse byudviklingsprocesser, der følger internationale standarter om armslængde og uafhængighed, så beslutningstagere sammen med byens borgere kan træffe kloge og modige beslutninger. 

Mental sundhed, diskrimination, generationskonflikter og ensomhed fylder. Både hos den enkelte og i samfundet. Vi faciliterer processer, hvor de svære udfordringer bliver knyttet til bredere dagsordener og dermed løsninger, hvor flere kan være med til at bidrage end blot de direkte berørte. Fordi flere kan mere.

Vores velfærdsløsninger skal gentænkes. I en fremtid med flere ældre og færre midler til serviceydelser. Borgernes forventninger står i stadig større misforhold til politikernes mulighedsrum. Det kalder på konflikter og dilemmaer. Vi faciliterer strategiprocesser for politikere og embedsværk, og sikrer den tidlige borgerdeltagelse, når fremtidens velfærdsløsninger skal udvikles gennem brug af bl.a. borgerbudgettering, hvor de svære dilemmaer og prioriteringer bliver foretaget i samspil med de borgere, der skal være med til at udleve forandringerne og indgå i fremtidens velfærdsløsninger 2.0.   

Klimapolitik, forbrugsomlægning, energiomstilling og grøn omstilling er temaer, som ikke længere kan løses eller besluttes i førerbunkeren. Dem der skal leve forandringen, skal have medejerskab til løsningerne. Vi faciliterer processerne, der aktivere samfundets kollektive intelligens, så vi både bringer bud på løsninger til beslutningstagere, og samtidigt genopbygger den demokratiske tillid til systemet og selvtillid hos den enkelte.

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver