YES in my Backyard

Byudvikling, energi, klima, mobilitet, velfærd…

Flere skal inddrages bedre, i de radikale beslutninger vi træffer om fx klima, byudvikling, velfærdsløsninger og den grønne omstilling.

Hvordan får vi flere med i omstillingen af vores samfund?

Vi står overfor komplekse omstillinger og udviklinger af vores samfund og fællesskaber, der desværre ofte ender i polariserede samtaler, NIMBY-bevægelser og politisk handlingslammelse, der graver kløft mellem system og borgere. Stadig flere slår sig på demokratiet, når der laves byudvikling, mobilitet, vedvarende energi, klimatilpasning, energiforsyning, kystsikring – i kampen om arealerne.  

Men man kan vælge en anden vej, når vi som samfund skal svare på tidens mange kriser – fra klima og biodiversitet til fødevarer og energi. Når vi politisk skal beslutte, hvor vi skal placere vindmøllerne, hvordan vi nedbringer vores forbrug, og klimasikre vores byer? Alle udfordringer, der kræver borgernes accept og medejerskab.

Vi kan som samfund komme styrket gennem kriserne, ved at bruge hinanden aktivt. Vi kan nå langt ved demokratisk innovation og tidlig deltagelse, hvor flere parter kan spille aktivt ind i beslutningen og implementeringen. De udfordringer, som vi står over for, kræver at der findes gode løsninger, som flere kan finde meningen i. Det indebærer, at flere sidder med om bordet og flere kan se sig selv i løsningerne.

Det hjælper vi med:

Byudvikling angår os alle sammen. De komplekse omstillinger af vores byer kræver et opgør med høringsprocesser på bagkant og et ensidigt fokus på teknik og arkitektur. Der er behov for aktiv og meningsfuld borgerdeltagelse på forkant. Vi faciliterer inddragelse ved komplekse byudviklingsprocesser, der følger internationale standarter om armslængde og uafhængighed, så beslutningstagere sammen med byens borgere kan træffe kloge og modige beslutninger. 

 

Klimapolitik, forbrugsomlægning, energiomstilling og grøn omstilling er temaer, som ikke længere kan løses eller besluttes i førerbunkeren. Dem der skal leve forandringen, skal have medejerskab til løsningerne. Vi faciliterer processerne, der aktiverer samfundets kollektive intelligens, så vi både bringer bud på løsninger til beslutningstagere, og samtidigt genopbygger den demokratiske tillid til systemet og selvtillid hos den enkelte.

Vores velfærdsløsninger skal gentænkes. I en fremtid med flere ældre og færre midler til serviceydelser. Borgernes forventninger står i stadig større misforhold til politikernes mulighedsrum. Det kalder på konflikter og dilemmaer. Vi faciliterer strategiprocesser for politikere og embedsværk, og sikrer den tidlige borgerdeltagelse, når fremtidens velfærdsløsninger skal udvikles gennem brug af bl.a. borgerbudgettering, hvor de svære dilemmaer og prioriteringer bliver foretaget i samspil med de borgere, der skal være med til at udleve forandringerne og indgå i fremtidens velfærdsløsninger 2.0.   

Mental sundhed, diskrimination, generationskonflikter og ensomhed fylder. Både hos den enkelte og i samfundet. Vi faciliterer processer, hvor de svære udfordringer bliver knyttet til bredere dagsordener og dermed løsninger, hvor flere kan være med til at bidrage end blot de direkte berørte. Fordi flere kan mere.

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver