Forandringsledelse og facilitering

We Do Democracy leverer kapacitetsopbygning af medarbejdere, ledere og alt derimellem gennem kurser og masterclasses inden for deltagelsesdrevet facilitering, procesdesign og deliberative demokratiske metoder.

Hvordan vi arbejder med facilitering og forandringsledelse 

We Do Democracy har mange års erfaring i at designe og facilitere på stor og lille skala. Vi anvender en velafprøvet, åben, interaktiv, visuel og resultatorienteret faciliteringspraksis, der understøtter deltagernes oplevelse af inklusion og medbestemmelse, og sikrer anvendelige og konkrete resultater.

Foruden at tilbyde facilitering af processer i komplekse sammenhænge, tilbyder We Do Democracy også deltagelses- og demokratiorienterede faciliteringskurser, enten som selvstændig ydelse eller som et led i øvrige projekter – herunder ifm. demokratiinnovation og borgerting, borgersamlinger og borgerpaneler. Vi leverer konkrete og velafprøvede metoder og værktøjer, der sætter deltagere i stand til selv at designe, og facilitere inddragelsesorienterede processer.

We Do Democracy arbejder med demokratisk kapacitetsopbygning af medarbejdere og ledelse på tværs af organisationer, der understøtter inddragelse og deltagelsesdrevne forandringer. Vi tilbyder masterclasses i en række af vores kernemetoder, herunder deliberativt demokrati, deltagelsesdrevet procesdesign og facilitering. 

Det hjælper vi med:

Kurser for ledelser, medarbejdere og alt derimellem i involverende og engagerende facilitering.

Masterclasses i deliberativt demorkati, deltagelsesdrevet procesdesing og facilitering

Rådgivning om projektledelse i forandringsprocesser

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver