Facilitering og forandringsledelse 

Vi hjælper med at kapacitetsopbygge organisationer, styrke kompetencer og forståelse for nye roller hos ledere, medarbejdere, borgere og politikere. Vi rådgiver om deltagelsesfacilitering og forandringsledelse i den konkrete kontekst.  

Hvordan vi arbejder med facilitering og forandringsledelse 

Vi er førende ekspertrådgivere i at designe og drive nærmest alle typer processer, der kræver medejerskab i løsningerne. Både lange, store og komplekse processer og de helt nære og korte sprint. Vi anvender en velafprøvet, åben, interaktiv, visuel og resultatorienteret faciliteringspraksis, der sikrer medejerskab og fremdrift.

Vi opbygger organisationer og menneskers evne til at arbejde professionelt og effektfuldt med deltagelsesprocesser. Både egentlige kompetenceudviklingsstrategier og programmer og træningsforløb i deltagelsesfacilitering, enten som skræddersyede forløb eller som et led i et konkret projekt

Det hjælper vi med:

Kompetenceudviklingsstrategier og organisatorisk kapacitetsopbygning, vi opbygger jeres evne til selv at styrke deltagelsen og medejerskabet hos jer og jeres omverden

Design og facilitering af alle typer processer – fra 3 deltagere til 1000. Fra interne beslutningsprocesser til konfliktfyldte og interessenttunge medieringsforløb

Åbne og specialdesignede træningsforløb i emner som deliberativt demokrati, deltagelsesdrevet procesdesign og facilitering. Giv din organisation og nøgleaktører professionelle værktøjer til at lykkes med nye inddragelselsesmetoder

Rådgivning og bidrag til at sikre organisatorisk forankring og ledelse af forandringsprocesser. Bl.a ved at arbejde med interessenter, opbyggelse af medejerskab og mobilisering

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver