Deliberativt demokrati

Borgerting og borgersamlinger

 Står du overfor en kompleks problemstilling, hvor du har brug fra andre end Tordenskjoldssoldater til at komme med anbefalinger på et oplyst grundlag til beslutningstagerne? Så kan en borgersamling eller et borgerting kvalificere dit beslutningsgrundlag!

Hvordan arbejder vi med borgersamling og borgerting?

Deliberativt demokrati benyttes systematisk på beslutningsniveau i lande vi typisk sammenligne os med. Metoden anbefales af OECD og benyttes systematisk i bl.a. EU, UK, Irland, Frankrig og Belgien. 

We Do Democracy er Danmarks førende ekspertrådgivere i at designe og drive borgersamlinger og borgerting i overensstemmelse med OECD’s principper for deliberative processer, som sikrer legitimitet efter internationale anerkendte standarder. Det indebærer sikkerhed for armslængde, uafhængighed og repræsentativitet.

Borgerting og borgersamlinger er en solid, velafprøvet metode til at sikre repræsentation af en hel befolkning på tværs af forskellige profiler. Formatet har en høj legitimitet, som sikrer at borgerne arbejder uafhængigt og udkommer med anbefalinger som ofte er visionære, afbalancerede og langsigtede bud på svære politiske problemer.

Vi anvender metoden i forskellige skalaer – fra afgrænsede og relativt korte borgersamlinger til større, komplekse og længerevarende borgerting. Vi leverer skræddersyede designs til den organisation, vi arbejder med og arbejder målrettet med kapacitetsopbygning af organisationens medarbejdere, for at sikre, at kompetencen til mere deltagelsesdrevet demokrati forankres i organisationen.

 

 

Det hjælper vi med:

01_ Design og organisering

Faciliterer den politiske og administrative beslutningsproces og rammesætning for en borgersamling, der lever op til OECDs principper.

Udvikler og kvalitetssikrer det kernespørgsmål, som der skal arbejdes med og sikrer at det er forankret i den politiske del af organisationen bl.a. gennem det mandat som der vedtages.

Designe og organisere borgertinget fra start til slut – fra projektgruppe, styregruppe til evt politisk følgegruppe.

Forankring og forandringsledelse ved kompetenceudvikling og mobilisering af procesværter. Samt ofte bredere hos nøglepersoner bl.a. ledere, fagpersoner og politikere

 

Udarbejde makrodesign af forløb så det passer til opgaven, deltagerne og rammerne.

Hvad er deliberativt demokrati?

En repræsentativ gruppe borgere rekrutteres via stratificeret lodtrækning, til at udvikle fælles svar på svære og ofte dilemmafyldte problemer. Igangsætterne er organisationer, der har beslutningsansvar på området – ofte en regering, byråd men kan også være en bestyrelse for en organisation som fx en forsyningsvirksomhed, faglig organisation og byudvikler, der er afhængige af velfunderede politiske beslutninger.

Medlemmerne arbejder sammen i et forløb over en afgrænset periode, hvor de bl.a. modtager ekspertindlæg og hører relevante parter.

Anbefalingerne afleveres til slut til opdragsgiverne og giver dermed politikere et velbegrundet og bredt funderet svar på komplekse konkrete problemstillinger.

02_ Lodtrækning og facilitering

Lodtrækning, rekruttering og onboarding af medlemmerne af borgetinget, der sikrer repræsentativ deltagelse på en række socioøkonomiske parametre – f.eks. alder, køn, uddannelse, bopæl. I samarbejde med Analyse & Tal og/eller Danmarks Statistik

Designer, faciliterer og dokumenterer hver enkelt samling i forløbet – i sæt samarbejde med organisationens egen projektgruppe.

Rådgiver om involvering af alle øvrige interessenter, og inddragelse af de mange andre stemmer i forløbet, så de bidrager konstruktivt til borgersamlingens arbejde.

03_ Overlevering og implementering

Overlevering af de endelige anbefalinger, så både beslutningstagere, embedsværk og organisation kan sikre den videre forankring og forandring.

Evalueringsdesign og rådgivning i forløbet efter – beslutningsproces, implementering, kommunikation mellem opdragsgivere og borgertingets medlemmer samt opfølgning.

Forankre anbefalinger, evaluering og implementere anbefalingerne i organisationen for fremadrettede beslutninger og forankring 

Læs mere på borgersamling.dk

Sammen med Analyse & Tal har vi været med til at skabe platformen borgersamling.dk, hvor du kan læse meget mere om metoden og principperne bag borgersamlinger og borgerting

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver