Borgersamling og borgerting

 Sidder du med en kompleks problemstilling, der vil have konsekvenser for befolkningen og samfundet? Så kan en borgersamling eller et borgerting, kvalificere dit beslutningsgrundlag!

Hvordan arbejder vi med borgersamling og borgerting?

I borgerting, borgersamlinger og borgerpaneler samles en repræsentativ gruppe borgere via stratificeret lodtrækning, til fælles at udvikle svar på konkrete problemstillinger. Medlemmerne arbejder sammen på en række samlinger, hvor de modtager ekspertindlæg, hører relevante parter, og på den baggrund etablerer et fælles værdisæt, en fælles vision og endeligt et fælles sæt anbefalinger. Anbefalingerne giver dermed politikere et velbegrundet og bredt funderet svar på komplekse konkrete problemstillinger.

We Do Democracy designer og driver borgerting, borgersamlinger og borgerpaneler i overensstemmelse med OECD’s kriterier for deliberative processer, som sikrer legitime processer efter internationale anerkendte standarder. Det indebærer bl.a. at sikre borgersamlingens, -tingets- eller panelets armslængde og uafhængighed, dens valide faglige fundament og dens repræsentativitet. Vi designer og driver altid processer med mennesket i centrum, og med et erklæret mål om at bidrage til en mere engageret gruppe medlemmer ved processens afslutning.

We Do Democracy har drevet borgerting, borgersamlinger og borgerpaneler for en lang række kommuner og regioner på tværs af temaer som grøn omstilling, bæredygtighed, byudvikling, social inklusion og europapolitik. Vi anvender metoden i forskellige skalaer – fra afgrænsede og relativt korte borgerpaneler til større, komplekse og længerevarende borgerting. Vi leverer skræddersyede designs til den organisation, vi arbejder med og arbejder målrettet med kapacitetsopbygning af organisationens medarbejdere, for at sikre, at kompetencen til mere deltagelsesdrevet demokrati forankres i organisationen.

 

Det hjælper vi med:

Designer en borgerlodtrækning, og gennemfører en rekruttering, der sikrer repræsentativ deltagelse på en række socioøkonomiske parametre – f.eks. alder, køn, uddannelse, bopæl. I samarbejde med Analyse&Tal og/eller Danmarks Statistik

Faciliterer den politiske og administrative beslutningsproces og rammesætning for en  borgersamling, der lever op til OECDs principper

Rådgive om involvering af alle øvrige interessenter, og inddrage de mange andre stemmer i forløbet, så de bidrager kontruktivt til borgersamlingens arbejde.

Etablerer borgersamlinger og borgerting, der er forankret i din organisation. Vi sikrer etableringen af mandat, kernespørgsmå og udvælgelseskriterier, samt understøtter et kompetenceopbyggende forløb, der gør din organisation i stand til at modtage borgersamlingens anbefalinger, og arbejde styrket videre med borgerinddragelse.

Vi sikrer etablering af en et uafhængigt tredjepartssekretariat, der står for at drive og facilitere selve borgersamlingen, både fysisk og digitalt.

Vi sikrer en overlevering af borgersamlingens eller borgertingets endelige anbefalinger, så både beslutningstagere, embedsværk og organisation kan sikre den videre forankring og forandring.

Læs mere på borgersamling.dk

Sammen med Analyse & Tal har vi været med til at skabe platformen borgersamling.dk, hvor du kan læse meget mere om metoden og principperne bag borgersamlinger og borgerting

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver