Demokrati-innovation 

We Do Democracy arbejder med demokratisk og politisk innovation i både forenings-, erhvervs-, medarbejder- og medlemsdemokrati, såvel som de institutionelle demokratiske institutioner.

Hvordan udvikler vi nye metoder til bedre politiske løsninger?

We Do Democracy designer, faciliterer og rådgiver i innovative og deltagelsesdrevne demokratiske løsninger til forskellige kontekster – fra nyfortolkninger af beboerdemokrati til demokratistrategier i komplekse medlemsorganisationer. Vi arbejder altid formålsdrevet og går pragmatisk og åbent til værks. Demokrati består af mange dele og ofte har vi glemt at forholde os til hvad formålet med dem er og ikke mindst forsømt at give dem et serviceeftersyn. Vi trækker på internationale erfaringer, på mange års erfaringer med deltagelsesprocesser og med samskabende og kollektive forløb.

We Do Democracy holder gerne foredrag og workshops skræddersyet den demokratiske problemstilling din organisation står overfor – uanset om det handler om at mobilisere og revitalisere medlemmer, eller inspirere at teste til nye inddragelses- og beslutningsmetoder.

Det hjælper vi med: 

Demokratisk serviceeftersyn af fx bestyrelsesformater, beslutningsprocesser, politiske organer og styringsdesign. 

Demokratiinnovationsstrategier og demokratiprogrammer skræddersyet konkrete opgaver og organisationer

Udvikling og ledelse af demokratiinnovative tiltag. Udover det deliberative felt arbejder vi konkret med borgerbudgettering, co-design, direkte demokrati, digitalt demokrati og nye former for repræsentation.  

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver