Demokratisk og politisk innovation

We Do Democracy designer og rådgiver om metoder for demokratisk fornyelse i både forenings-, erhvervs-, medarbejder- og medlemsdemokrati, såvel som de institutionelle demokratiske institutioner.

Om demokratisk og politisk innovation

We Do Democracy har flere års erfaring, med at designe og rådgive innovative og deltagelsesdrevne demokratiske løsninger til forskellige kontekster – fra nyfortolkninger af beboerdemokrati til demokratiinnovationsstrategier i komplekse medlemsorganisationer. Fælles for vores ydelser inden for demokratiinnovation er, at vi designer efter at fordele indflydelse og magt, så flere får mere indflydelse på egne liv og livsvilkår, og med henblik på at skabe løsninger, der fungerer bedre for flere.

We Do Democracy leverer engagerende foredrag og workshops skræddersyet den demokratiske problemstilling din organisation står overfor – om det handler om at mobilisere og revitalisere medlemmer, eller inspirere at teste til nye inddragelses- og beslutningsmetoder.

Det hjælper vi med: 

Governancedesign efter demokratiske deltagelsesprincipper og samskabelsesmetoder

Demokratiinnovationsstrategier skræddersyet din organisation

Foredrag og workshops om demokratiinnovation med sektorspecifikt fokus

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver