Medlems- og borgerinddragelse

Vil I skabe bedre beslutninger og forandringsprocesser, hvor vi inddrager dem, som beslutningerne og forandringerne berører? Vi tror på, at alle skal have mere indflydelse på de ting, der har indflydelse på deres liv og virke

Relevans for medlems- og borgerinddragelse

Når et spørgsmål er komplekst og dilemmafyldt, har man ofte brug for flere perspektiver og input på et oplyst grundlag, for at kunne tage gode, langsigtede og bæredygtige beslutninger. En løsning på dette behov kan være at inddrage medlemmer eller borgere tidligt i beslutningsprocessen. 

Inddragelse af medlemmer eller borgere kan være relevant i alt fra beslutninger om, hvilke investeringer pensionskassen må og bør lave, til hvordan vi kommer i mål med den grønne omstilling. Så længe at formålet for at inddrage, er en oprigtig nysgerrighed for at lytte til flere perspektiver.

Vi arbejder meget med det deliberative demokrati område – med inddragelse og deltagelse er og skal også være mange andre ting. 

Et godt sted at starte er at lave en egentlig strategi for hvem, hvordan og hvornår der er behov for at sikre mere inddragelse og at få udvidet sit repertoire med flere metoder.

 

Det hjælper vi med:

Udvikling af strategi og løsninger der understøtter digital deltagelse og skaber værdiskabende sammenhæng mellem de digitale og de analoge deltagelsesformer.

 

Samlede strategiske bud på udvikling af medlemsdemokrati, beboerdemokrati, medarbejderdemokrati m.m. med formål at øge deltagelse og bedre løsninger.

Deltagelsesdesign: Hvem er det, som er relevant at inddrage i hvilke processer? Hvordan får vi dem til at deltage meningsfuldt? Med hvilke metoder og forløb?

.

Udvikling af deltagelsesstrategi der stiller skarpt på hvordan den kollektive intelligens kan aktiveres til at udvikle bedre løsninger flere tager ejerskab til. 

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver