Repræsentation

Kæmper du med repræsentationen i jeres organisation, politiske udvalg, bestyrelse, byråd, medlemmer, i dit bagland eller når i møder borgerne?

Hvordan sikrer vi bedre og bredere repræsentation?

Repræsentation handler om at sikre, at der er mange, forskelligartede stemmer, der kommer til orde, og dermed er med til at sikre, at den viden, de ressourcer og det engagement, som vi har samlet, bliver et aktiv – både i beslutningsprocessen og i den efterfølgende implementering. Med en klar strategi for repræsentation undgår vi, at smalle særinteresser eller ‘tordensskjolds soldater’ tager styringen på bekostning af det brede fællesskab. Reel repræsentation kan samtidigt sikre legitimitet og sikre opbakning til beslutninger, der træffes på tværs af en forskelligartet gruppe.

Repræsentation handler samtidigt om, hvordan nogen eller noget er til stede, eller bliver vist frem. I praksis kan repræsentation betyde at være stedfortræder for nogen i en bestemt sag eller ved en bestemt lejlighed. Repræsentation er smart – det betyder, at vi ikke alle behøver at være til stede altid, men at der er nogen, der kan være der på vegne af andre.

Vi er ekspertrådgivere i at styrke metoder for øget repræsentation bl.a. fordi i stadig flere dele af samfundets demokrati, og beslutningsprocesser er repræsentationen udfordret. Når færre bliver hørt eller stiller op, udebliver perspektiver, valgmulighederne bliver smallere, og spejlingen skævere. Der er stemmer og erfaringer, der slet ikke tager den plads i beslutningsprocesser, som de tager ude i resten af samfundet.

Det hjælper vi med:

Rådgiver om hvordan fx råd, bestyrelser, Advisory Boards kan sammensættes, så der sikres en større repræsentation af køn, aldersgrupper, minoriteter og flere stemmer.

Udvikler specifikke deltagelsesstrategier målrettet øget repræsentation. Det kan målrettes specifikke formål og organisationer fx for boligforeninger, demokratisk erhverv, offentlige råd og foreninger.

Hjælper med at igangsætte og facilitere processer hvor der arbejdes med andre former for repræsentation fx ungeråd og Youth Advisory Boards. 

Hjælper med at identificere og løse de organisatoriske udfordringer og opgaver som arbejdet med repræsentation kan skabe. 

Vil du
vide mere?

Johan Galster

Johan Galster

Partner og demokratirådgiver