Deltagelses-strategi

For at skabe bæredygtige løsninger og bedre beslutninger, skal dem der skal drive løsninger være med til at lave dem. Men hvordan inddrager man ikke bare flere, men bedre? Og hvordan sikrer man, at flere forskellige perspektiver bliver hørt og flere vil tage del af implementeringen? 

Hvordan skaber vi rammer for bedre deltagelse ?

Dem, der skal drive forandringerne, skal eje forandringer. Deltagelse og involvering er vejen frem, når der kræver borgernes accept og deltagelse i løsningen. Særligt de dilemmafyldte spørgsmål, hvor der ikke bare er ja eller nej. Samt udfordringer, hvor de formelle beslutningstagere har brug for at opleve opbakningen til svære beslutninger. Det kan være spørgsmål om hvilke investeringer pensionskassen bør lave, til hvordan vi kommer i mål med den grønne omstilling eller hvad der skal til for at sikre mere inklusion i en stor hastigt voksende by.

Vi plejer at sige, at svaret på alle problemer er os alle sammen. Den kollektive intelligens – den viden og de ressourcer vi har i fællesskab, er uudnyttede og ofte set lidt ned på. Vi oplever, at der er en træthed hos mange beslutningstagere overfor at involvere borgere og medlemmer (fordi det ofte er de samme tordenskjoldssoldater man møder). Og omvendt har mange borgere har en dyb mistillid til om systemet faktisk lytter.

Et godt sted at starte er at lave en egentlig strategi for hvem, hvordan og hvornår der er behov for at sikre mere deltagelse – kort sagt hvor vil det faktisk være godt at sikre involvering og adgang til andre stemmer (og dermed også – hvor er det ikke en god ide). Få styr på at sikre at de rammer og mandater, der inviteres indenfor i er solide og afstemte politisk og ledelsesmæssigt. Og ikke mindst at der er nok metoder i organisationen til at man kan sikre den deltagelse, der løser opgaven.

Det hjælper vi med:

Udvikling af deltagelsesstrategier, der stiller skarpt på hvordan den kollektive intelligens kan aktiveres til at udvikle bedre løsninger flere tager ejerskab til. Hvem er det, som er relevant at inddrage i hvilke processer? Hvordan får vi dem til at deltage meningsfuldt? Med hvilke metoder og forløb?

Kortlægge og evaluere den eksisterende deltagelse – få overblik over hvad der allerede er i gang, hvordan det virker og hvad der kunne løfte og skabe mere effekt.

 

Samlede strategiske bud på udvikling af medlemsdemokrati, beboerdemokrati, medarbejderdemokrati m.m. med formål at øge deltagelse og bedre løsninger.

Udvikling af strategi og løsninger der understøtter digital deltagelse og skaber værdiskabende sammenhæng mellem de digitale og de analoge deltagelsesformer.

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver