Repræsentation og deltagelse

For at skabe bæredygtige løsninger og beslutninger, skal flere være med om bord til at lave dem. Men hvordan inddrager man flere og bredere, end dem man plejer at høre? Og hvordan sikrer man, at flere forskellige perspektiver bliver hørt? 

Hvorfor repræsentation ?

Repræsentation handler om at sikre, at der er mange, forskelligartede stemmer, der kommer til orde, og dermed er med til at sikre, at den viden, de ressourcer og det engagement, som vi har samlet, bliver et aktiv – både i beslutningsprocessen og i den efterfølgende implementering. Med en klar strategi for repræsentation undgår vi, at smalle særinteresser eller ‘tordensskjolds soldater’ tager styringen på bekostning af det brede fællesskab. Reel repræsentation kan samtidigt sikre legitimitet, ved at vise, at der er opbakning til beslutninger, der træffes på tværs af en forskelligartet gruppe.

Repræsentation handler samtidigt om, hvordan nogen eller noget er til stede, eller bliver vist frem. I praksis kan repræsentation betyde at være stedfortræder for nogen i en bestemt sag eller ved en bestemt lejlighed. Repræsentation er smart – det betyder, at vi ikke alle behøver at være til stede altid, men at der er nogen, der kan være der på vegne af andre.

Vi arbejde med at styrke metoder for øget repræsentation bl.a. fordi stadig flere dele af samfundets demokrati, og beslutningsprocesser er repræsentationen udfordret. Det er et demokratisk problem. Når færre bliver hørt eller stiller op, udebliver perspektiver, valgmulighederne bliver smallere, og spejlingen skævere. Der er stemmer og erfaringer, der slet ikke tager den plads i beslutningsprocesser, som de tager ude i resten af samfundet.

Det hjælper vi med:

Rådgive om udvikling af råd, bestyrelser, Advisory Boards, foreninger for at fremme repræsentation af køn, aldersgrupper, minoriteter og flere stemmer.

Igangsætte og facilitere ungeråd, følgegrupper, Advisory Boards og bestyrelser gennem stratificeret rekruttering, strategiseminarier eller udviklingsprocesser.

Designe og gennemføre repræsentative deltagelsesstrategier skræddersyet konkrete emner, formål og organisationer. Det kan være for boligforeninger, demokratiske drevet virksomheder, offentlige råd og foreninger.

Identificerer og analyserer behov inden for organisationer og de problemstillinger organisationen arbejder med, og give værktøjer til at løse det repræsentativt specialdesignet til netop dét behov.

Vil du
vide mere?

Zakia Elvang

Zakia Elvang

Partner og demokratirådgiver