28. juni 2023

Borgersamling om Indre Østerbro overrækker anbefalinger til fremtidens mobilitet, byliv og bynatur

Borgersamlingen for Østerbro har færdiggjort deres arbejde og blevet enige om 10 anbefalinger og 25 konkrete initiativer for at skabe et grønnere, mere levende og mere bilfrit Østerbro.

Fakta

Den 26. juni samledes borgersamlingen på Københavns Rådhus for at overrække deres anbefalinger til borgmester for Teknik og Miljø i Københavns Kommune, Line Barfod, samt borgerrepræsentationen.

Borgersamlingens medlemmer har over en række møder lyttet til eksperter, arbejdet løsninger og værdier for Østerbro. Nu har de samlet det hele i en endelig samling anbefalinger og initiativer, om deres overordnet vision skriver medlemmerne af borgersamlingen:

Overordnet er det borgersamlingens ambition, at vi skal reducere den private parkering i gadeplan på Østerbro. Det vil give plads til mere bynatur og en mere levende by. Parkeringen skal i stedet placeres i parkeringshubs eller i andre fælles løsninger.

Den totale mængde af biler skal reduceres gennem tiltag såsom bedre vilkår for delebiler, der indskrænker behovet for private biler

Borgersamlingen arbejde med følgende kerneopgave: Hvordan skal vi prioritere pladsen på Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv? I det afsluttende arbejde fik alle medlemmer af borgersamlingen mulighed for at stemme og vise deres opbakning til de endelige anbefalinger og initiativer. Der er overvældende opbakning til samtlige initiativer, og især ønsket om et grønnere Østerbro er bredt forankret i borgersamlingens medlemmer. Borgersamlingen anbefaler blandt andet at Østerbro lever op til 3-30-300 princippet, hvilket betyder, at alle borgere på Østerbro skal kunne se mindst 3 træer fra deres vindue, at trækronedækket skal udgøre mindst 30%, og at man højst skal være 300 meter fra et grønt område, når man forlader sin hoveddør.

 

De samlede 10 anbefalinger lyder:

EN BYDEL HVOR MAN KAN LEVE OG ÅNDE

#1: Flere Grønne åndehuller er en katalysator for byliv

#2: Byrum til ophold

#3: Handelsliv, der skaber plads til ophold

 

DEN GRØNNE RETNING

– ØSTERBRO SOM GRØN FORGANGSBYDEL

#4: Østerbro skal gå i en grøn retning og leve op til 3-30-300 princippet

#5: Grøn dannelse

#6: Grøn makeover af strækningen mellem Svanemøllen Station og Lille Trianglen

#7: Samvær i bynaturen

 

GENTÆNKNING AF MOBILITET OG PARKERING

#8: Gentænkning af parkering i gadeplan

#9: Mobilitet – fra privat gennemkørsel til fælles løsninger

#10: Bedre vilkår for delebilsordninger

Læs hele rapporten her:

Borgersamlingens anbefalingsrapport