25. april 2023

Borgersamling Bæredygtigt Forbrug lancerer deres anbefalinger!

Efter mange måneders arbejde er medlemmerne af Borgersamling Bæredygtigt Forbrug klar til at lancere deres anbefalinger.

Fakta

I løbet af de seneste ni måneder har over 50 borgere arbejdet med at formulere en vision og anbefalinger til en fremtid med bæredygtigt forbrug. Mere end tilsammen 4400 timers arbejde fordelt over syv weekenddage, onlinemøder, et åbent borgermøde, redaktionsmøder og meget andet, er blevet brugt til at udvikle konkrete anbefalinger.

Borgernes anbefalinger består af en indledning og opråb, en vision, et værdigrundlag, 13 hovedanbefalinger, og en række konkrete rangerede anbefalinger. Anbefalingerne handler om alt fra afgifter, til omstilling af landbruget, til måden vi bor på, og meget andet. Udover borgernes anbefalinger kan du i Borgersamling Bæredygtigt Forbrugs anbefalingsrapport læse mere om baggrunden for borgersamlingen, om sammensætningen af medlemmerne, om de enkelte samlinger, udtalelser fra eksperter, Advisory Board og tredjepartssekretariatet med meget mere.

Læs anbefalingsrapporten i sin fulde længde

Borgersamlingen er igangsat af politikere fra Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Vejle Kommune, Rudersdal Kommune og Frederiksberg Kommune, og er en del af det EU-støttede projekt, Circular Economy Beyond Waste, som har til formål at fremme omstillingen til cirkulær økonomi i Danmark.

Lanceringerne præsenteres officielt i aften d. 25/4 i Vejle kl. 17.00, og i Rudersdal d. 4/5 kl. 19.00