4. september 2023

Ziga Friberg tiltræder som Managing Director i We Do Democracy

We Do Democracy er et af landets førende rådgivervirksomheder på det deliberative felt og har valgt at styrke ledelsen og dermed fremdriften i organisationen ved ansættelsen af Ziga Friberg som Managing Director.

Fakta

Vi lever i en tid, hvor en række store samfundsudfordringer kalder på tætte samarbejder og deltagelsesdreven løsninger løsninger mellem system og borgere. Efterspørgslen efter brede indsatser for styrkelse af demokratiets innovationskraft og nye deltagelsesformer er et voksende marked.  We Do Democracy er et af landets førende rådgivervirksomheder på feltet og har valgt at styrke ledelsen og dermed fremdriften i organisationen ved ansættelsen af Ziga Friberg som Managing Director.

Ziga Friberg har senest været chef i Røde Kors med ansvar for strategiske civilsamfundsindsatser i mere end 12 år, hvor hun har bygget Røde Kors’ indsats på området op fra bunden. Ziga kommer med solid erfaring med at drive komplekse forandringsprojekter på et bredt samfundsniveau, har stor organisatorisk forståelse og arbejder både strategisk og operationelt med politiske og samfundsmæssige dagsordener.

”Vi har i We Do Democracy spillet en central rolle i at bygge efterspørgslen efter rådgivning i demokratiske deltagelsesprocesser og innovation. På bare fem år er vi vokset fra køkkenbordet til nu at drive en mellemstor rådgivervirksomhed, der har gennemført over 15 store borgersamlinger, etableret Demokrati Garage og er leadrådgivere i deliberativt demokrati i Danmark og Norden. Vi er utroligt glade for at kunne tilføje Zigas stærke organisatoriske og strategiske kompetencer til at drive virksomheden frem mod næste fase med fokus på både en national og international ledende position i demokratirådgivning” fortæller Zakia Elvang, Managing Partner og rådgiver.

Ziga har en kandidatgrad i Pædagogisk Psykologi fra Århus Universitet og hun vil i We Do Democracy som Managing Director have særligt fokus på organisationen, strategier og partnerskaber og bidrage til at lede We Do Democracy’s videre strategiske satsninger, kapacitetsopbygning og omverdensrelationer. Ziga vil indgå i ledelsen sammen med Zakia Elvang Elvang i rollen som Managing Partner og rådgiver og Johan Galster som partner i We Do Democracy og direktør for Demokrati Garage Aps.

Du kan kontakte Ziga på ziga@wedodemocracy.dk og på telefon 31152721.