ZAKIA ELVANG

Stiftende partner og demokratirådgiver

Mail: Zakia@wedodemocracy.dk

Tlf.: 53620313

Zakia er strategisk rådgiver i WE DO DEMOCRACY indenfor deliberativt demokrati, forandringsledelse, demokrati -innovation, kapacitetsopbygning, deltagelsesstrategi og politik udvikling. Hun er en garvet forandringsaktør. Kendt for sin evne til at mobilisere, skabe klarhed og retning, og ikke mindst for at få ting i mål og skabt værdi.

Zakia er optimistisk og løsningsorienteret, og går nemt ind i de fleste rum – fra internationale direktionslokaler til lærerværelset i provinsen. Hun har særligt arbejdet med offentlige, civilsamfundsmæssige, kulturelle og filantropiske organisationer – altid optaget af det kollektive og de store samfundsinnovationer.

Zakia er uddannet Cand.scient.adm., fra Roskilde Universitetscenter og Leiden University. Hun har 25 års erhvervs- og rådgivererfaring fra bl.a. Huset Mandag Morgen, Socialforskningsinstituttet, Frederiksborg Amt/Momentum og tidligere partner i bl.a. IMPLEMENT Consulting Group og som stiftende direktør i konsulentvirksomheden Spark.

Zakia har desuden en række tillidsposter som bestyrelsesmedlem i DR, Advisory Board medlem af Federation Innovation Democracy Europe og OECDS Open Governance board og fungerende bestyrelsesmedlem af Heartland.

Som entreprenør har hun udover rådgivervirksomhederne Spark og We Do Democracy, også stiftet mødestedet for demokratiudvikling, Demokrati Garage Aps og Foreningen Demokrati Garage, samt etableret den nordisk-baltiske demokratiplatform Democracy Festivals, der har samlet 13 Folkemødeorganisationer på tværs af Nordeuropa, Foreningen Demokratiscenen og den lettiske demokrati festival Conversation Festival Lampa.

Kernekompetencer

  • Ekspertrådgiver i deliberativt demokrati
  • Design og ledelse af komplekse og large-scale organisatoriske forandringsprocesser
  • Design og facilitering af alt fra korte, små processer til 1000 mands strategiprocesser
  • Demokratiinnovation, deltagelsesstrategier og design og ny politisk kultur
  • Deliberativt demokrati – organisering, facilitering, dagsordensættelse og implementering
  • Udvikling og implementering af bæredygtige forretningsmodeller særligt i organisationer der ikke kun arbejder for profit
  • Design og implementering af strategi-baserede læreprocesser