ZAKIA ELVANG

Managing Partner og demokratirådgiver

Mail: Zakia@wedodemocracy.dk

Tlf.: +45 53620313

Zakia er Managing Partner og demokratirådgiver. Zakia er ekspertrådgiver i deliberativt demokrati og førende designer og facilitator af borgersamlinger og borgerting, der lever op til OECD’s internationale principper.

Zakia er kendt for sin evne til at mobilisere, skabe retning og værdi for sine kunder og samarbejdspartnere. Hun har været en af de drivende kræfter i at få demokratiet tilbage på dagsordenen i en dansk kontekst og som rådgiver på den internationale demokratiscene i områder som demokratiinnovation, kapacitetsopbygning, deltagelsesstrategier og politikudvikling. 

Hun beskriver sig selv som demokratiaktivist og entreprenør der kæmper for mere og bedre demokrati, drevet af deltagelse i alle de hverv og opgaver hun har. Hun kan designe, organisere og facilitere alle former for deltagelsesprocesser – med en livslang interesse for læring, skalerbarhed i løsninger, systemforandringer, mobilisering og interaktion.

Zakia er uddannet Cand.scient.adm., fra Roskilde Universitetscenter og Leiden University i Holland. Hun har +25 års erhvervs- og rådgivererfaring fra bl.a. Huset Mandag Morgen, Socialforskningsinstituttet, Frederiksborg Amt/Momentum og tidligere partner i bl.a. Implement Consulting Group og som stiftende direktør i konsulentvirksomheden Spark.

Zakia har desuden en række tillidsposter som bestyrelsesmedlem i Danmarks Radio, Wisti-fonden og Copenhagen Phil og som Advisory Board medlem af Federation Innovation Democracy Europe og OECDS Open Governance board. 

Zakia stiftede i 2020 også Demokrati Garage (www.demokratigarage.dk) – mødested og værksted for demokratiudvikling, herunder driftsselskabet og foreningen af samme navn. Samt det landsdækkende program Demokrati Fitness (www.demokratifitness.dk) Zakia var også stifter og formand i en årrække for den nordisk-baltiske demokratiplatform Democracy Festivals Association (www.democracyfestivals.org), der har samlet folkemødeorganisationerne og den lettiske demokrati festival Conversation Festival Lampa.

Kernekompetencer

  • Ekspertrådgiver i deltagelsesdrevetdemokrati og demokratiinnovation
  • Borgersamlinger fra a-z – organisering, facilitering, forankring og implementering
  • Design og ledelse af komplekse og large-scale forandringsprocesser
  • Design og facilitering af alt fra korte, små processer til 1000 mands strategiprocesser
  • Udvikling og implementering af bæredygtige forretningsmodeller særligt i organisationer der ikke kun arbejder for profit