Xenia Due

Konsulent og projektleder

Mail: Xenia@wedodemocracy.dk

Xenia er konsulent og projektleder hos We Do Democracy.

Xenia udvikler deltagelsesbaserede udviklingsforløb med vores kunder, og indgår som en af vores skarpe projektledere i vores borgersamlinger, og konsulent på øvrige demokratiprojekter. Xenia har indgående kendskab til udvikling af politiske organisationer, og har en solid politisk og organisatorisk forståelse.

Xenia er kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet, hvor hun har specialiseret sig inden for politisk teori, demokrati og klima. Derudover uddannet verdensmålsambassadør fra Verdens Bedste Nyheder og DUF’s verdensmålsakademi. 

 

Kernekompetencer

  • Træfsikker projektledelse
  • Demokratisk innovation og deliberativt demokrati i teori og praksis
  • Organisering og forberedelse af borgersamlinger
  • Målstyring i spænd mellem det store overblik & detaljer
  • Økonomi & forretningsudvikling
  • Politisk kultur, politikudvikling og det politiske system i partier og institutioner
  • Klimapolitik og bæredygtig omstilling

Erfaring 

  • Radikale Venstres team organisation                                                                                  Bl.a. ansvarlig for processen omkring udvikling af partiets nye principprogram.
  • Center for Europæisk Politik, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Forskningsunderstøttelse og ekstern kommunikation.