25. maj 2023

We Do Democracy indgår demokratisk partnerskab med Komponent

Sammen med Komponent har vi i We Do Democracy indgået et partnerskab, der skal styrke og fremme det deliberative demokrati!

Fakta

Vi er glade for at kunne offentliggøre vores demokratiske partnerskab med Komponent, som skal styrke det deliberative demokrati, borgersamling og borgerting i de politiske beslutningsprocesser i hele Danmark. Samarbejdet skal understøtte, at borgerne får en mere aktiv rolle i at diskutere og forme de brede samfundsbeslutninger og mindske afstanden mellem system og borgere.

Partnerskabet mellem We Do Democracy og Komponent skal skabe medvind for denne udvikling gennem projekter, der hjælper kommunerne med at engagere endnu flere borgere i politiske beslutningsprocesser og fremme borgernes indflydelse på og ejerskab til deres lokalområder. Ambitionen er at deltagelse skal være normen, ikke en undtagelse.

Tilmeld dig læringsforløb!

We Do Democracy har i samarbejde med kommunernes fælles udviklingscenter, Komponent udviklet et forløb til aktører, der ønsker kompetencer til, hvordan man skaber engagerende og forpligtende deltagelses- og inddragelsesprocesser, som faktisk gør en mærkbar forskel. Der tages udgangspunkt i nye og innovative metoder og erfaring inden for borgerinddragelse, som både benyttes på globalt niveau såvel som herhjemme. Mød nogle af af feltets skarpeste stemmer, der underviser i, hvordan man driver og skaber deltagelse.

Forløbet har fokus på, hvordan man kan udvikle og drive processer med fokus på deltagelse i kommuner og organisationer, så man understøtter løsningerne på svære og komplekse udfordringer. Praktikere fra forskellige organisationer og kommuner introduceres til teknikker, viden og perspektiver, der i sidste ende kan skabe varige og robuste og bæredygtige forandringer i kursisternes organisationer og arbejdspladser.

Det deliberative demokrati og dets egenskaber er i højsædet, både i teoretisk og praktisk forstand. Helt konkret kan man forvente at opbygge kompetencer inden for planlægning, tilrettelæggelse og eksekvering af inddragelses- og deltagelsesprocesser, der skaber forandring. Der skabes anledning til at reflektere over, hvad demokratiet egentlig er og bør være, samt hvordan man konstant revitaliserer dette. Dette gøres ved hjælp af erfaring og viden fra nogle af de førende aktører inden for feltet, både internationalt og nationalt og lokalt.

Forløbet er primært henvendt til praktikere, der ønsker at udvikle deres kompetencer inden for inddragelse og deltagelsesprocesser. Man opnår både praktiske kompetencer og bliver samtidig en del af et professionelt netværk af andre demokratipraktikere, som alle er med til at udvikle og nytænke demokratiet. Det er fra We Do Democracy partner og demokratirådgiver Zakia Elvang og konsulent, Kolja Dahlin, der sammen med chefkonsulent i Komponent, Anne Mette Holme Bertelsen, afholder kurset.

Kurset finder sted i Demokratigarage i København og har sit startskud d. 15. januar 2014.

Hvis dette lyder som noget for dig og din organisation, kan du læse meget mere og tilmelde dig kurset her.

Direktør og demokratirådgiver Zakia Elvang er begejstret for samarbejdet, der taler lige ind i We Do Democracys hovedopgave:

“Vi arbejder for et levende deltagerdrevet demokrati med særligt brugen af borgersamlinger og oplever, at borgersamlinger skaber stor værdi i de kommuner vi allerede arbejder med. Derfor er Komponent er et fantastisk match for os. De kender kommunerne indgående og sammen med dem får vi endnu bedre mulighed for at styrke den demokratiske udvikling og bringe førende internationale erfaringer og metoder til Danmark”,

Også Komponents centerchef, Kalle Syberg Kjær, ser frem til at bringe We Do Democracys viden og kompetencer i spil i samarbejdet med alle landets kommuner:

“Samarbejdet med We Do Democracy giver os bedre mulighed for at hjælpe kommunerne i det vigtige, men svære samspil mellem politikere, borgere og forvaltning. We Do Democracy er eksperter i metoder og processer, der skaber en bedre demokratisk fremtid, og den ekspertviden glæder vi os til at bringe i spil, når vi planlægger kompetenceudviklingsforløb eller lokale udviklingsprocesser i kommunerne”

Læs den fulde pressemeddelelse