26. oktober 2021

Borgersamling skal lave anbefalinger til udviklingen af Lynetteholm

We Do Democracy er blevet udpeget til at designe og facilitere en borgersamling om Lynetteholm af By & Havn. Udviklingen af borgersamlingen skal ske i samarbejde med bl.a. Analyse & Tal, CitizenLab og et hold internationale demokratieksperter.

Fakta

We Do Democracy vil i den næste tid designe og organisere borgersamlingen, som kan følges på www.lynetteholm.borgersamling.dk, hvor borgere og interessenter kan bidrage til processen, når platformen åbner for offentlighedens deltagelse.

Borgersamlingen arbejder uafhængigt, og vil blive sekretariatsbetjent af We Do Democracy, så der sikres armslængde og transparens i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for deliberativt demokrati. Designet af borgersamlingen vil bygge videre på vores gode erfaringer fra bl.a. København, Albertslund og Rudersdal.

 

  • Borgersamlingens medlemmer vil få til opgave at skabe en vision og komme med anbefalinger til udviklingen af den fremtidige bydel i København.

 

  • Borgersamlingens anbefalinger vil ligge til grund for den senere politiske beslutningsproces for visionen om Lynetteholm og herunder miljøvurdering, planproces og offentlige høringer.

 

  • Borgersamling om Lynetteholm sammensættes repræsentativt. Danmarks Statistik vil stå for udsendelse af invitationer via e-Boks til mellem 5.000-10.000 borgere i Storkøbenhavn og sikre en stratificeret lodtrækning så ca. 60 borgere udvælges som medlemmer borgersamlingen.

 

  • De endelige kriterier for udvælgelsen ventes at basere sig på køn, alder, uddannelse og bopæl, så borgersamlingens medlemmer afspejler populationen på tværs af hele byen.

 

  • Det endelige design, format og opgavebeskrivelse for borgersamlingen vil blive udarbejdet de kommende måneder. Borgersamlingen forventes at blive etableret primo 2022.

 

  • Borgersamlingen mødes ved en række samlinger over flere dage og vil kunne indhente viden og fagekspertise fra en tilknyttet uafhængig fagekspertgruppe. Alle interesserede borgere, foreninger og organisationer i byen vil kunne bidrage med viden, input og partindlæg – før og under samlingerne på borgersamlingens digitale platform www.lynetteholm.borgersamling.dk. Offentligheden vil ligeledes kunne deltage ved et åbent borgermøde som en del af borgersamlingens forløb og som observatører uden taleret ved de fysiske samlinger.

 

  • I Danmark er de første borgersamlinger blevet gennemført i kommuner som København, Albertslund og Rudersdal. Hertil er første del af regeringens Klimaborgerting blevet gennemført. Storbyer i Nordamerika, Australien og Europa har de seneste femten år gennemført en lang række Citizens’ Assemblies (borgersamlinger) og senest har byrådet i Paris d. 14. oktober i år besluttet at nedsætte et permanent borgerting, der skal rådgive byrådet i alle større beslutninger fremover.