22. januar 2024

Tværeuropæisk træningsforløb om deliberative processer i teori og praksis

D. 20-22. marts 2024 samles demokratipraktikere i Belgien til ’G1000 Spring School 2024’ – et træningsforløb på to dage, hvor ledende aktører fra hele Europa bidrager med de værktøjer og indsigter, der skal til for at implementere deliberative processer i praksis. Der er nu åbent for tilmelding!
Borgersamling

Fakta

G1000 inviterer fra d. 20. marts til to dage med konkret og brugbar træning til alle, der ønsker at integrere deliberative processer i deres egne organisationer. Træningsforløbet tager udgangspunkt i erfaringer fra Storbritannien, Holland, Belgien og Danmark.

Blandt talerne er We Do Democracy’s Zakia Elvang, der med sin store erfaring inden for deliberation, borgerting og -samlinger vil give indsigt i, hvordan disse værktøjer kan bruges til at gøre beslutningsprocesser mere inkluderende, borgernære og bæredygtige med udgangspunkt i den danske kontekst.

Praktikere går med dette træningsforløb både indsigt i den faglige viden, der understøtter implementeringen af deliberative processer, men også helt konkrete værktøjer til, hvordan man inddrager borgere, medarbejdere eller organisationer i beslutningsprocesser på en måde, der sikrer engagement og større legitimitet af disse beslutninger.

Træningsforløbet bygger på forskelligartede aktiviteter og perspektiver, som til sammen giver praktikere lige præcis den viden, de behøver for at innovere deres egne organisatoriske, lokale, regionale eller nationale demokratiske processer. Altså en læringsrig træningsproces med stort udsyn.

Læs meget mere om træningsforløbet og tilmeld dig her.