Vi samarbejder bredt

Tidens store og komplekse udfordringer kalder på stærke og brede samarbejder. Vi tror på, at vores arbejde med demokratis innovation og borgerinddragelse kun bliver styrket af at have stærke partnerskaber og netværk, hvor vi kan lære af andre, men også dele ud af vores erfaringer. Derfor har vi en række partnerskaber, både nationalt og internationalt. Alle nogle af de stærkeste demokratiaktører i Danmark og verden. Længere nede på siden kan nogle af vores samarbejdspartnere ses.

 

Demokrati Garage

Demokrati Garage er vores tætte samarbejdspartner, som vi har været med til at starte og drive. I dag er det en uafhængig forening, demokratihus og mødested for deltagelse. Det er et moderne gør-det-selv værksted for demokrati, der er drevet af mere og bedre demokrati. Udover at dele matrikel, så laver vi mange borgerinddragende arrangementer sammen med Demokrati Garage.

Der er mange muligheder for at samarbejde med Demokrati Garage. Mange af Demokrati Garages arrangementer og tiltag udvikles med og af frivillige, lokale aktører og organisationer. 

Læs mere om Demokrati Garage på deres hjemmeside

MASS LBP (TORONTO)

Canadisk rådgivervirksomhed, der er specialiseret i Citizens’ Assembly, demokratiinnovation og borgerdrevne lovgivningsprocesser.

Læs mere

ANALYSE OG TAL

Analyse & Tal er kooperativ og analysebureau, der er specialiserede i at analysere dét, der kan være svært at analysere. De hjælpe os med at sikre viden og indsigt i løsninger og står for borgerlodtrækninger til deliberative processer.

Læs mere

G1000

G1000 har til formål at revitalisere repræsentative demokrati gennem deliberation og borgerinddragelse. G1000 har blandt andet udviklet den nye delibarative forfatning til delstaten Østbelgien, som blandt andet involverer et permanent Borgerting.

Læs mere

DEMOCRACY FESTIVALS

Samarbejdsplatform mellem 10 folkemøder i de nordiske og baltiske lande, samt belgisk, tysk og hollandsk demokratifestival, der fejre deltagelse.

Læs mere

DEMOCRACY R&D

Et netværk af aktører og organisationer, som styrker og udvikler samfundets demokratiske metoder, formater, initiativer og værktøjer ved at for at flere borgere får mulighed for at påvirke egne liv og det samfund, de er en del af.

Læs mere

DEFEND DEMOCRACY

Defend Democracy er initiativtagerne bag bevægelsen Democracy Drinks, hvis formål er at støtte og styrke et internationalt fællesskab af “democracy defenders”. I øjeblikket har Bruxelles, Berlin, Washington DC og Danmark deres egne Democracy Drinks, men flere lande er på vej.

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD

Har støttet Democracy Festivals med henblik på at inspirere nye lande til at starte og udvikle demokratifestivaler (folkemøder).

Læs mere

ADVOCATE EUROPE

Støtter ukonventionelle o tværnationelle ideer og løsninger til Europas nuværende og fremtidige udfordringer.

Læs mere