12. oktober 2023

Oplev Zakia Elvang til Kommunikationsdøgn 2023

Den 2.-3. november er der kommunikationsdøgn i København, hvor kommunikationkolleager fra landets kommuner mødes for at sparre, dele viden og lære af hinanden. Døgnet afsluttes af Managing Director og rådgiver fra We Do Democracy, Zakia Elvang, der vil tale om ”Demokratikrise og borgerting – om hvorfor svaret på alt er os alle sammen”.

Fakta

Kommunikationsdøgnet samler kommunernes kommunikationsfaglige medarbejdere til et døgn med ny viden og tendenser, erfaringsudveksling m.v. – med fokus på det, der optager kommunikatørerne mest. Der vil blive talt om alt fra klassiske kommunikationsdiscipliner til mere innovative og nytænkende metoder inden for kommunikation. Spørgsmål om, hvordan man bør håndtere den digitale udvikling og fremkomsten af kunstig intelligens er eksempelvis på programmet i år.

 

En række sessioner, workshops og oplæg vil udgøre døgnets program, og blandt talerne er Zakia Elvang fra We Do Democracy, der fredag d. 3. november vil sætte fokus på deliberation og borgersamlinger som værktøjer til at imødekomme den demokratiske krise, som vores samfund står over for. De centrale spørgsmål om, hvordan vi som borgere indgår i meningsfulde kollektive fællesskaber i en tid, hvor demokratiet er udfordret, bliver det centrale for oplægget. Zakia giver sit faglige bud på, hvordan og hvorfor en ny form for kommunikation og borgerinddragelse kan være et stort skridt i den rigtige retning i et politisk og socialt klima, hvor afstanden mellem system og borger vokser. Hun peger på, at vi som samfund har brug for at styrke og udvikle de kollektive fællesskaber på en måde, der skaber sammenhæng. Et behov, som man bl.a. kan imødekomme gennem borgersamlinger og deliberativ borgerinddragelse i dens øvrige former.

 

Oplægget kommer videre til at handle om, hvordan vi kan tænke i andre baner og ændre den måde, vi indgår i samfundets fællesskaber på som system og som borgere. Demokratiet har grundlæggende brug for at blive fornyet, hvis vi skal håndtere klimakrisen, distanceringen mellem land og by og borgernes generelle følelse af fremmedgørelse i de politiske beslutninger. Her er den internationale deliberationsbølge og danske initiativer med borgersamlinger og borgerting brugbare værktøjer, som kan være med til at udgøre løsninger på de komplekse problemer, som vi som samfund står over for.

Der er stadig frie pladser til Kommunikationsdøgnet! Læs meget mere om eventet og om, hvordan du tilmelder dig her.