20. november 2023

Nyt træningsforløb i samarbejde med Komponent: “Organisering, design og facilitering af bæredygtige deltagelsesprocesser”

I dette nye træningsforløb giver rådgivere fra Komponent og We Do Democracy dig konkrete værktøjer til at skabe mærkbar forandring. Med udgangspunkt i ny viden på området, får du viden om inddragelsesprocesser og om, hvordan man kan skabe bæredygtig og forpligtende inddragelsesformater, både for borgere og medlemmer.

Fakta

Med udgangspunkt i nye metoder og trends inden for borgerinddragelse, får du med dette træningsforløb viden og værktøjer til som praktiker at skabe inddragelse, der rent faktisk gør en forskel. Træningsforløbets formålet er at tilvejebringe viden om, hvordan man skaber ambitiøs borgerinddragelse med afsæt i tankerne bag borgersamlinger og borgerting – et felt, som er i vækst i hele verden, og som vi som organisationer har stor erfaring med i en dansk kontekst.

Du lærer her, hvordan du kan udvikle de demokratiske processer i din kommune eller organisation på en måde, der går hånd i hånd med holdbare og legitime løsninger på svære udfordringer. Du vil, sammen med andre praktikere med lignende erfaringer, blive klædt på til at integrere borger- og medlemsinddragelse i din organisation. Med disse værktøjer kan du tage inddragelsen til et ambitiøst og meningsfuldt niveau.

Konkret vil vi fordybe os i den deliberative værktøjskasse, hvor vi vil se på internationale eksempler, udfordringer og muligheder. På den måde tilgår vi den viden, der kan skabe ambitiøse inddragelsesprocesser – fx borgersamlinger. Vi deler som undervisere vores erfaring med faciliteringen af mere end 15 gennemførte borgersamlinger i Danmark.

Du får i løbet af forløbets fire dage en grundlæggende forståelse for, hvad det deliberative demokrati og dets muligheder egentlig består i, og ikke mindst, hvordan dette kan benyttes til at udvikle og avancere din organisation i praksis. Du får viden om, hvordan man konkret planlægger, tilrettelægger og udfører borgerinddragelsesprocesser på en måde, der skaber den ønskede forandring for både borgere/medlemmer og for dig og din institution.

Vi dykker ned i den deliberative værktøjskasse, med alt hvad den indebærer af internationale eksempler, udfordringer og muligheder. Og ikke mindst viden om, hvordan man i praksis gennemfører ambitiøse inddragelsesprocesser såsom borgersamlinger. Vi deler den praktiske organisatorviden, vi har fået i kraft af de mere end 15 borgersamlinger og et væld af andre inddragelsesprocesser, vi har gennemført i Danmark.

På fire dage får du få en grundlæggende forståelse for det deliberative demokrati – deltagelsesmodeller, demokratibegreber og feltets vigtigste tendenser og innovationer.  Du lærer om inddragelse og deltagelse og får metoder og greb, som klæder dig på til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre, inddragelses- og deltagelsesprocesser som skaber forandring for borgerne/medlemmerne, dig selv og din organisation.

Læringsmål

  • En mulighed for at reflektere over hvad demokrati er, hvordan samspillet mellem system- og hverdagsdemokrati kan forstås og dermed et nyt sprog for demokratiinnovation, deltagelse og borger- og medlemsinddragelse
  • Grundlæggende indsigt i hvordan man skaber forpligtende og ambitiøs inddragelse. Heriblandt gennem formaterne borgersamling og borgerting og de internationale OECD-standarder for samme
  • Indsigt i nogle af de bedste internationale og danske eksempler på deliberativt demokrati i praksis og erfaringer fra nogle af de organisationer og beslutningstagere der allerede har igangsat og organiseret inddragelse, der virkelig har rykket noget.
  • Overblik over hvordan en deliberativ deltagelses proces -herunder en borgersamling- forløber fra A-Z
  • Refleksion over egen rolle som organisator af deltagelsesprocesser- herunder eget samarbejde med facilitatorer eller andre partnere
  • Indsigt i forskellen på at facilitere og understøtte borgersamlinger og andre borgerinddragelsesformater
  • Øget bevidsthed om hvordan man designer professionelle deltagelsesprocesser og et bredere metoderepertoire
  • Refleksion og ideer til hvordan du kan bruge dit nye repertoirer af demokratiske værktøjer i dit arbejde mere generelt

 

Træningsforløbet er tilpasset, så det særligt henvender sig til praktikere, som vil blive endnu bedre til at arbejde med inddragelse. Du bliver klædt på til arbejdet, men vil også blive en del af et større professionelt netværk af praktikere, som alle enten har- eller lige nu arbejder med at skubbe grænserne for deltagelse i en dansk kontekst.

Undervisere: 

Anne Mette Holme Bertelsen, Komponent
Zakia Elvang og Kolja Dahlin, We Do Democracy

Hvor: 

Demokrati Garage, Rentemestervej 57, 2400 København NV

Hvornår: 

15. januar kl. 9.00 – 16. januar 2024 kl. 16.00
26. februar kl. 9.00 – 27. februar 2024 kl. 16.00

Læs mere og tilmed dig træningsforløbet her.