30. august 2021

Den Grønne Demokratifond

En stor investering i demokratiet og civilsamfundet, der skal fremtidssikre Danmark mod klimakrisen!

Fakta

Hele samfundet skal aktiveres for, at den grønne omstilling bliver en succes. Derfor foreslår We Do Democracy i samarbejde med en række klimapolitiske organisationer en stor investering i en grøn demokratifond.

Den Grønne Demokratifond skal sikre den folkelige deltagelse, involvering og ejerskab i den grønne omstilling. Dette skal gøres ved at understøtte civilsamfundet i at levere 1) konkrete CO2 reduktioner, 2) en social og geografisk inkluderende omstilling og 3) folkeoplysning og et bredere vidensregime i Danmark.

Grundidé: Vi foreslår, at der over de næste år indfases 150 millioner kroner i en fast årlig bevilling på finansloven til Den Grønne Demokratifond.

Den Grønne Demokratifond bygger på 3 bærende initiativer:

1.Udvikling af et ambitiøst program for kommunalt deliberativt demokrati, der skal sikre bred og lokal forankring af den grønne omstilling. I partnerskab med en række kommuner vil vi igangsætte 10 lokale borgersamlinger og 10 deliberative initiativer, som skal udvikle konkrete omstillinger lokalt.

2.Etablering af et “Center for Grønt Medejerskab”, som skal fungere som banebryder for en borgerdrevet omstilling i virksomheder og lokalsamfund. Dette skal understøttes ved demokratisk erhvervsudvikling og grønt fælleseje som f.eks. andelsejede omstillingsinitiativer.

3.Udvikling af et program, der styrker handlingsviden i civilsamfundet. Programmet skal sikre konkrete CO2-reduktioner, understøtte den folkelige opbakning i omstillingen og skabe et stærkere vidensgrundlag i Danmark.