2. februar 2023

Københavns Kommune lancerer Danmarks første kommunale borgerting!

Københavns Kommune lancerer et ambitiøst borgerting, som We Do Democracy skal designe og facilitere. Det bliver det første kommunale borgerting i Danmark!
Borgersamling

Fakta

Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at nedsætte et borgerting, “Københavnertinget”, som bliver Danmarks første flerårige kommunale borgerting. Københavnertinget er et toårigt projekt, hvor 36 repræsentativt udvalgte københavnere, skal give Borgerrepræsentationens medlemmer anbefalinger til Københavns udvikling. Det første år skal Københavnertingets medlemmer besvare kernespørgsmålet: ”Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle”.

Københavnertinget er et pilotprojekt, der over en toårig periode skal sikre, at københavnerne inddrages i endnu højere grad. Københavnertinget skal gennem 2023 og 2024 komme med idéer, anbefalinger og løsninger til forskellige spørgsmål fra kommunens fagudvalg om udviklingen af fremtidens København. I 2024 skal Københavnertinget have nye medlemmer og udarbejde anbefalinger til et nyt og endnu ikke besluttet spørgsmål.

Om Københavnertinget udtaler chefkonsulent i Økonomiforvaltning, Anja Englev Olsen:

Vi glæder os meget til at få københavnernes anbefalinger til, hvordan vi sammen udvikler København med fokus på trivsel og plads til alle. Københavnerne er eksperter i København, og i Københavns Kommune betragter vi samarbejdet mellem kommunen og københavnerne om byens udvikling som helt essentielt. De seneste år er der kommet mere og mere fokus på flere muligheder for inddragelse, dialog og deltagelse. Med oprettelsen af Københavnertinget får københavnere nu en unik mulighed for at engagere sig på en ny og engagerende måde sammen med en mangfoldig gruppe af andre københavnere. 

We Do Democracy driver Københavnertingets sekretariat, samt designer og faciliterer processen. We Do Democracy har mange års erfaring med borgerinddragende metoder, og facilitering af borgersamlinger og borgerting. We Do Democracy arbejder altid ud fra OECD’s principper om demokratisk deltagelse, hvilket også kommer til at gøre sig gældende ved Københavnertinget. Det bliver derudover centralt for både Københavns Kommune og We Do Democracy at sikre diversitet blandt Københavnertingets medlemmer, sådan at Københavnertinget bedst muligt repræsenterer hele København og alle københavnere. Der sendes 50.000 invitationer ud til vilkårlige københavnere, og der laves en stratificeret lodtrækning, hvor de 36 pladser fordeles på baggrund af kriterier såsom køn, alder, uddannelsesniveau, geografi m.fl.

Om Københavnertinget udtaler direktør og partner i We Do Democracy, Zakia Elvang:

Vi er både begejstrede og stolte over at få lov til at bidrage til Københavns fortsatte demokratiske udvikling. Københavns kommunes demokratiprogram rummer en række vigtige tiltag for københavnerinddragelse. Københavnertinget åbner et vigtigt nyt kapitel hvor borgerinddragelse med stærkere mandater og politisk forankring testes. København lægger sig dermed i front på det deliberative demokrati felt sammen med hovedstæder som Paris og Bruxelles, der også netop har søsat egne Borgerting. Vi glæder os til samarbejdet med Københavns politikere og embedsmænd og ikke mindst Københavnertingets 36 medlemmer.

Københavns Kommune har i forbindelse med lanceringen af Københavnertinget udviklet hjemmesiden www.kobenhavntaler.kk.dk, som bliver en samlet platform for en række af kommunens initiativer for styrket københavnerinddragelse.