4. september 2023

Københavnernes Klimaborgerting: Borgere skal give anbefalinger til fremtidens grønne og bæredygtige København

I dag modtager 50.000 københavnere en invitation til at deltage i Klimaborgertinget, hvor 36 repræsentativt udvalgte borgere i fællesskab skal besvare kernespørgsmålet: ”Hvordan ser det gode københavnerliv ud med en langt mindre udledning af drivhusgasser fra forbruget af bl.a. mad, bolig og transport, og hvordan når vi bedst derhen sammen?”

Fakta

Den grønne omstilling kræver mange, store og komplekse tiltag. Men hvordan  vi bedst kommer i mål med at omstille lokale og urbane fællesskaber til grønnere og bedre byliv er hverken ensidigt eller enkelt. Derfor spørger Københavns kommune de, som bor i København i et nyt Klimaborgerting, som skal være med til at sikre, at Københavns fremtid bliver socialt bæredygtig samtidig med at vi skærer ned på udledninger af drivhusgasser.

Klimaborgertinget er et af de første led i København Kommunes Klimaplan 2035, som skal være færdig i 2026. Klimaborgertingets anbefalinger skal derfor ligge klar forinden, så politikerne kan lade sig rådgive af borgernes arbejde, for at lave klimapolitik, som i højere grad forholder sig til borgernes ønsker og prioriteringer på området. Borgerne skal i fællesskab gennem en proces, hvor de lytter til eksperter på området og hinanden, for at besvare spørgsmål om hvad man gøre først for at reducere udledningen af drivhusgasser, og hvordan man sikrer, at flest borgere aktivt bakker op om den grønne omstillingsproces.

De borgere, som bliver lodtrukket til at være med i klimaborgertinget, bliver udvalgt, på fire kriterier: Alder, køn, indkomst og uddannelse. Dertil bliver medlemmerne også fordelt således, at man går efter at få størst geografisk spredning i kommunen og at der er forskellige niveauer af klimaengagement,  for at repræsenterer borgernes interesser i Københavns Kommune i bred forstand. Dette gøres med henblik på at sikre, at klimaborgertingets anbefalinger og den samlede klimaplan vil møde bredest opbakning blandt Københavns borgere i det hele taget.

We Do Democracy faciliterer klimaborgertingets tre år med tre forskellige processer frem til 2026, hvor medlemmerne samles for at diskutere centrale klima-spørgsmål. Klimaborgertinget kommer årligt til at overlevere foreløbige anbefalinger til Borgerrepræsentationen frem mod 2026, hvor de endelige anbefalinger skal ligge klar. Klimaborgertinget er et af flere tiltag i København Kommunes Klimaplan 2035.

Læs mere Københavnernes Klimaborgerting her: https://klimaborgerting.kk.dk/