20. marts 2024

Københavnernes Klimaborgerting ønsker et grønnere København med færre biler, mere plantebaseret mad og plads til alle, så vi bor på færre kvadratmeter og bruger boligmassen bedre.

På en grå onsdag afleverede Københavnernes Klimaborgerting deres grønne anbefalinger til politikere i Københavns Kommune på Rådhuset. Klimaborgertinget afleverede guidende principper for den grønne omstilling i kommunen, visioner for hvordan det gode københavnerliv ser i ud og 12 anbefalinger om, hvordan vi når hen til en fremtid med mindre udledning fra vores forbrug.

Fakta

Klimaborgertinget har arbejdet med københavnernes forbrug, som skal reduceres med 50% hvis København skal nå sit klimamål og forsøgt at svare på, hvordan kommunen kan understøtte de ændringer, som vi bliver nød til at foretage os for at skabe en grøn omstilling.

Københavnernes Klimaborgerting består af en gruppe borgere, der repræsenterer byens forskellighed i køn, alder, indkomst, bydele og holdning til klima-spørgsmål. De har gennem 4 måneder arbejdet for at besvare spørgsmålet: ”Hvordan ser det gode københavnerliv ud med en langt mindre udledning af drivhusgasser fra forbruget af bl.a. mad, bolig og transport, og hvordan når vi bedst derhen sammen?”

Du kan nu læse alle deres anbefalinger til det her: Københavnernes Klimaborgerting24_anbefalinger.pdf

Borgergruppen startede deres arbejde i november 2023 og har mødtes 6 gange. Sidste gang i februar 2024.  På møderne har de fået ekspertviden om klima og forbrug og talt med hinanden, for at komme frem til fælles anbefalinger til politikerne. For at få de mange forskellige holdninger og perspektiver med i anbefalingerne, har gruppen brugt tid på at lytte til hinanden og tale sammen for at blive enige om hvordan vi kan ændre vores forbrug inden for transport, fødevarer, bolig samt gennem systemændringer og kulturelle værdier.

Københavnernes Klimaborgerting skal arbejde i 3 år, og spiller ind i den politiske proces med udvikling af en klimaplan frem mod 2035 for Københavns Kommune. Medlemmerne har mulighed for at være med i hele perioden, og der vil ind i mellem de 3 år blive rekrutteret nye medlemmer.

Du kan læse mere om Københavnernes Klimaborgerting her: https://klimaborgerting.kk.dk/

Næste samling i Klimaborgertinget går i gang efter sommerferien 2024.