29. august 2023

Klimasamling blandt studerende og ansatte på det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved KU

Hvordan kan det Samfundsvidenskabelige Fakultet nå deres klimamål på en meningsfuld måde for både studerende og ansatte? Og hvad er fakultetets ansvar i samfundets grønne omstilling? Det er spørgsmål, som ansatte og studerende på SAMF skal diskutere i efteråret 2023.

Fakta

Den grønne omstilling kræver omfattende transformation af alle institutioner og sektorer, hvis de internationale mål for klima, biodiversitet og bæredygtighed skal nås. Dette gælder også universiteterne.

“Det er en bunden opgave for os at reducere vores klimaaftryk på fakultetet og sikre at SAMF bidrager til den grønne omstilling i samfundet. Men der er ingen lette løsninger. Nu beder vi campus-befolkningen komme med ind i maskinrummet, og jeg har store forventninger til, at de kommer med bedre forslag end dem, der opstår i direktionslokalet”, udtaler dekan Mikkel Vedby Rasmussen.

Københavns Universitet har cirka 10.000 ansatte og 37.000 studerende. Hvis de var beboere, ville KU være på størrelse med Vordingborg Kommune. Det betyder også, at universitetet har et relativt stort aftryk i forbrug af materialer, energi, transport osv. Klimasamlingen har derfor en vigtig opgave:

”Vi har brug for din hjælp til at anbefale og prioritere, hvordan SAMF skal reducere sin CO2-udledning og sikre, at SAMF bidrager aktivt til samfundets grønne omstilling.

Alle studerende og ansatte på SAMF bliver inviteret til at deltage i klimasamlingen. Ud fra dem, der tilmelder sig, udtrækker vi i samarbejde med Analyse & Tal 36 medlemmer til klimasamlingen. Lodtrækningen foregår repræsentativt, så sammensætningen afspejler de forskellige uddannelser og roller, der findes på SAMF.

Klimasamlingens opgave er at udarbejde nuancerede og reflekterende anbefalinger til kernespørgsmålet. Disse anbefalinger overleveres derefter til dekanatet, der har forpligtet sig til at behandle alle anbefalinger og redegøre og begrunde, hvilke anbefalinger der vil blive fulgt og hvilke der ikke vil.

Hos We Do Democracy glæder vi os drive den første klimasamling på et dansk universitet og til at udbrede brugen af deliberative metoder sammen med ansatte og studerende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Samtidig skal vi hjælpe klimasamlingens medlemmer med at levere anbefalinger, der for alvor kan hjælpe SAMF i deres omstilling til en mere bæredygtig fremtid.