Klara Sørensen

Konsulent pg projektmedarbejder

Mail: Klara@wedodemocracy.dk

Klara er konsulent i We Do Democracy, hvor hun er projektmedarbejder på borgersamlinger og assisterer i lodtrækning af borgere.

Klara har baggrund i flere slags frivillige fællesskaber fra de mere klassiske til de mere løst organiserede græsrodsbevægelser. Herfra har hun erfaring med design og facilitering af diverse demokratiske processer, fra afstemninger til konsensusdemokrati. Hun har oplevet både de udfordringer, der kan komme med uvante beslutningsprocesser, samt den empowerment det giver, at bruge processer som passer til fællesskabets værdier og normer.

Klara kommer fra naturgeografi på Københavns Universitet og har særligt fokus på interaktioner mellem samfundet og vores naturgrundlag. Hun brænder for en mere bæredygtig udvikling af både vores demokrati og brug af naturlige systeme, og på det deliberative demokrati som et kerneværktøj i den udvikling.

Kernekompetencer:

  • Udvikling af inddragelses- og deltagelsesprocesser
  • Facilitering af både små og store processer
  • Forståelse for frivillighed og hvad der motiverer folk
  • Statistisk analys