Johan Galster

Stiftende partner og demokratirådgiver

Mail: Johan@wedodemocracy.dk

Tlf.: 51808044

Johan er partner hos We Do Democracy og ekspertrådgiver i demokratisk deltagelse. Johan har over 15 års erfaring i borgerinddragelse, udviklingsprocesser og forandringsledelse med særligt fokus på at bygge bro mellem system og borgere – inden for byudvikling, arkitektur, klimatilpasning og grøn omstilling.

Johan har indgående kendskab til komplekse udviklingsprojekter og politisk styrede organisationer. Johan er ekspertrådgiver i deltagelsesprocesser, der er kendetegnet ved mange interessenter og løsningstilgange, som er afhængig af borgernes tidlige deltagelse og engagement i implementeringen. Johan er foretrukken rådgiver for offentlige organisationer, medlemsorganisationer og andelsejede selskaber.

Johan har en kandidatgrad i Æstetik & Kultur fra Aarhus Universitet, og har været partner i 2+1 Idébureau, kommunikationschef i Dansk Arkitektur Center og Schmith Hammer Lassen Architects.

Johan har været rådgiver og gennemført inddragelsesprocesser, og været rådgiver for bl.a. Københavns Kommune, Realdania, Rudersdal Kommune, KL, KAB, Greve Kommune, Verdens Bedste Nyheder, Region Hovedstaden, Radikale Venstre og By & Havn.

Johan er er næstformand i bestyrelsen for Østerbro Teater.

Kernekompetencer

  • Borgersamlinger og borgerting

  • Proceskonsulent, dialogrådgiver og facilitering

  • Demokratidesign, interessentinddragelse og borgerinvolvering

  • Kulturforståelse, proces- og forandringsledelse

  • Strategisk kommunikation og branding, identitetsudvikling og oplevelsesdesign.

  • Facilitering af organisationsudvikling, forandringsforløb og innovationsworkshops