Johan Galster

Stiftende partner og demokratirådgiver

Mail: johan@wedodemocracy.dk

Tlf.: +45 51808044

Johan er stiftende partner i We Do Democracy og ekspertrådgiver i deliberativt demokrati. Johan har stiftet Demokrati Garage og er direktør for Danmarks mødested for demokrati-innovation

Johan er førende ekspertrådgiver i at designe og gennemføre borgersamlinger og borgerting, der lever op til OECD’s internationale principper. Johan har over 20 års erfaring som rådgiver i inddragelse og som facilitator af forandringsprocesser på tværs af samfundsaktører.

Johan har dyb viden i at sikre stratificeret repræsentation i deltagelsesprocesser og bygge bro mellem system og borgere. Johan er ekspert i inddragelsesprocesser med fokus på byudvikling, mobilitet, klimatilpasning, vedvarende energi og grøn omstilling. Han er en dreven skribent, foredragsholder og meningsdanner.

Johan har indgående kendskab til komplekse udviklingsprojekter og politisk styrede organisationer. Johan er ekspertrådgiver i deltagelsesprocesser, der er kendetegnet ved mange interessenter og løsningstilgange, som er afhængig af borgernes tidlige deltagelse og engagement i implementeringen. Johan er foretrukken rådgiver for offentlige organisationer, medlemsorganisationer og andelsejede selskaber.

Johan har en kandidatgrad i Æstetik & Kultur fra Aarhus Universitet, og har været Managing partner i 2+1 Idébureau, kommunikationschef i Dansk Arkitektur Center og Schmith Hammer Lassen Architects. Johan har været rådgiver og gennemført inddragelsesprocesser for bl.a. Københavns Kommune, Realdania, Rudersdal Kommune, KL, KAB, Gentofte Kommune, Region Hovedstaden, Radikale Venstre og By & Havn.

Johan er er næstformand i Østerbro Teaters bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Foreningen Demokrati Garage og bestyrelsesformand i Pavillonen Charlottenlund og medlem af Democracy Nexts ekspertgruppe om demokratisering af byudvikling.

Kernekompetencer

  • Designe og facilitere borgersamlinger og borgerting
  • Proceskonsulent, dialogrådgiver og facilitator
  • Interessentinddragelse, demokratiinnovation og nye metoder til borgerinvolvering
  • Bystrategisk analyse, fællesskaber i byen og beboerdemokrati
  • Rådgiver i kultur- og forandringsledelse
  • Strategisk kommunikation, identitetsudvikling og oplevelsesdesign.
  • Facilitering af organisationsudvikling, forandringsforløb og innovationsworkshops