12. februar 2024

International taskforce peger på mere og bedre demokratisk byudvikling

En international taskforce af forskere, byplanlæggere, embedsmænd og rådgivere udkommer med en rapport, der kortlægger, hvordan verdens storbyer kan styrke den demokratiske deltagelse i byplanlægning. We Do Democracy bidrager med […]

Fakta

En international taskforce af forskere, byplanlæggere, embedsmænd og rådgivere udkommer med en rapport, der kortlægger, hvordan verdens storbyer kan styrke den demokratiske deltagelse i byplanlægning. We Do Democracy bidrager med ekspertviden.

Byernes ’hvem’ og ’hvordan’ skal gentænkes i byernes beslutningsprocesser

Siden foråret 2023 har taskforcens 15 tværfaglige internationale eksperter arbejdet på rapporten der jhar til formål at kortlægge hvordan man skaber bedre borgerdreven byudvikling og højere livskvaliteten. Samlet peger eksperterne på seks måder at skabe bedre demokratisk byudvikling. Rapporten identificerer de tværgående udfordringer, som beslutningstagere og den brede offentlighed står over for, når det kommer til byplanlægning i verdens voksende byer, hvor både pladsen og beslutningerne er under pres.

Taskforcen peger på at, vi skal til at gentænke byplanlægningens ‘hvem’ og ‘hvordan’ i beslutningsprocesserne. Verdens byer risikerer at falder fra hinanden, når stadig færre opnår adgang til byernes beslutningsrum og stadig flere oplever at blive kørt over af byudviklingen. Som tilgang peges der på en systematisk styrkelse af byernes deltagelsesformater og gøre brug af deliberative metoder, som borgersamlinger og borgerting, som et demokratisk hovedgreb i fremtidens byudvikling.

Danske bidrag til taskforce

Taskforcen bygger på erfaringer fra storbyer som bl.a. Toronto, Bogota, Mexico og København, samt analyser af over 800 borgersamlinger på tværs af OECDs lande, som har været gennemført de sidste fire årtier. Her er topper emner som byplanlægning, mobilitet, forurening og klimatilpasning i byerne blandt de borgersamlinger, der har leveret flest borgerdrevne svar til verdens beslutningstagere. Og danske erfaringer og cases blander sig i den internationale dagsorden, hvor bl.a. Borgersamling om Lynetteholm er optaget i taskforcens rapport, som eksempelcase på hvordan man kan forsøge at genskabe en demokratisk samtale midt i et konfliktfyldt udviklingsprojekt.

København er på forkant med flere af taskforcens anbefalinger

Johan Galster fra We Do Democracy har bidraget som ekspert i taskforcen sammen med Jesse Shapins fra NREP.

”Danske byer er ramt af mange af de samme udfordringer som taskforcen lokaliserer. Vi har ikke tradition for at arbejde med demokratiske kvalitetsmål for borgernes deltagelse i byens udvikling eller løbende innovere vores deltagelsesformater. Resultatet bliver at byernes udvikling bliver fastlåste og konfliktfyldte, når vi ikke aktiverer byernes kollektive intelligens og borgernes medejerskab tidligt i udviklingen” fortæller Johan Galster

Samtidigt peger Johan Galster på at en by som København går foran internationalt ved at gøre brugen af borgersamlinger til et demokratisk hovedgreb i fremtidens byudvikling. ”København er godt i gang med efterleve taskforcens anbefalinger om at etablere bydelsborgersamlinger og blivende bydækkende borgerting, som Københavnertinget. Herunder at eksperimentere med brugen af både permanente og ad hoc borgersamlinger.” fortsætter Johan Galster

Byer kan ansøge om at indgå i pilotprojekt

Det er organisationen DemocracyNext, der står bag initiativet til taskforcen, udpegningen af de 15 eksperter, samt funding til at tre byer på tværs af verden, som nu kan få støtte og rådgivning til at omsætte taskforcens anbefalinger for demokratisering af byudvikling i praksis. Byer kan ansøge om at indgå i pilotprojektet i forbindelse med lanceringen af anbefalingerne

Tilmeld dig online-seminar og lancering:

Du kan deltage digitalt i taskforcens globale lanceringer af taskforcens anbefalinger ved at tilmelde her:

 • Tilmeld dig her, tirsdag den 13. februar kl. 17.00-18.30 eller onsdag den 14. 19:30-21:00

Læs mere: https://www.demnext.org/projects/democratising-city-planning

Fakta:

 • Organisationen DemocracyNext står bag initiativet til taskforcen med udpegningen af de 15 eksperter, byudviklere, embedsmænd og rådgivere.
 • Den 50 sider lange rapport, resultaterne af hundredvis af samtaler med byplanlægningsinteressenter over næsten 9 måneder, foreslår seks måder, hvorpå borgerforsamlinger kan demokratisere de beslutninger, vi tager om fremtiden for vores byer.
 • Taskforcen peger i rapporten på flere måder, hvorpå vi kan skabe en dybere og mere inkluderende kultur for deltagelse i vores byer og fungerer som en guide for beslutningstagere, planlæggere, udviklere og civilsamfundsorganisationer til at genskabe, hvordan mennesker kan spille en afgørende rolle i byplanlægning.

 

Medlemmer: International Task Force on Democratising City Planning

 1. Francis Fukuyama: Professor, Stanford University, Stanford, USA
 2. Flora Samuel: Head of Department, Professor of Architecture, Cambridge University, UK
 3. Jan Boelen: Artistic Director, Atelier Luma, Arles, France
 4. Ifeoma Ebo: Founder, Creative Urban Alchemy, New York City, USA
 5. Zahra Ebrahim: CEO and Co-Founder of Monumental Projects, Toronto, Canada
 6. Daniel Fusca: Manager, Public Consultation, Parks, Forestry & Recreation, Toronto, Canada
 7. Johan Galster: Founding Partner, We Do Democracy, Copenhagen, Denmark
 8. Gabriella Gomez-Mont: Founder, Experimentalista, London, UK
 9. Jennifer Keesmaat: Founding Partner, Markee Developments, Toronto, Canada
 10. Diego Luna Quintanilla: Senior Project Leader, BUUR, Brussels, Belgium
 11. Elisa De Los Reyes Garcia Lopez: Co-founder and Partner at Pezestudio, Bilbao, Spain
 12. Felipe Rey Salamanca: Founder, iDeemos, Bogotá, Colombia
 13. Jesse Shapins: Head of Urban Strategy & Design, Urban Partners, Copenhagen, Denmark
 14. Trivik Verma: Assistant Professor in Urban Science & Policy, TU Delft, The Netherlands
 15. Jane Weru: Executive Director & Founding Member, Akiba Mashinani Trust, Nairobi, Kenya