13. juni 2023

Unge i Bispebjerg skal hjælpe kommunen med at skabe bedre trivsel!

Hvordan kan vi sikre, at de unge trives i Bispebjerg? Det spørgsmål skal 24 unge fra Bispebjerg være med til at besvare i efteråret 2023.

Fakta

I Bispebjerg trives unge langt bedre, end de selv og andre tror. Flere er i arbejde og/eller under uddannelse, og de har det generelt bedre end det lyder på de forventninger og fortællinger, der møder de unge. Der er dog også unge i Bispebjerg, som ikke trives og ikke er en del af byens fællesskaber. Den udfordring har Københavns Kommune inviteret unge fra bydelen til at være med til at finde løsninger på gennem en borgersamling.

We Do Democracy har til opgave at facilitere og designe en unge borgersamling, der er den første ud af en række lokale Københavnersamlinger. De lokale Københavnersamlinger er en del af Københavns Kommunes projekt for styrket borgerinddragelse. Foruden Københavnersamlingen består indsatsen blandt andet af Københavnertinget og Østerbros Borgersamling.

Kernespørgsmålet og processen

I borgersamlingen skal 24 unge mellem 14 og 24 år fra Bispebjerg arbejde med følgende kerneopgave: ”Vi har brug for din hjælp til at finde ud af, hvordan vi sikrer, at alle unge i bydelen trives”. Processen starter til september og i løbet af de følgende måneder skal de unge samles til 3 møder og et åbent borgermøde. I løbet af møderne kommer de til at høre oplæg om emnet, de vil arbejde med at kortlægge de udfordringer, de mener er vigtigst, og til sidst vil de udarbejde en rapport med anbefalinger. Anbefalingerne afleveres i slutningen af året til Børne- og Ungeudvalget i Københavns Kommune, som har forpligtet sig til at behandle anbefalingerne på minimum ét udvalgsmøde i foråret 2024.