Vi hjælper DEMOKRATIets
aktører

Vi hjælper en lang række af demokratiets aktører - på tværs af brancher, udsigtsposter, interesseområder og virkeformer. Vi er optaget af hjælpe alle parter med at stille de relevante spørgsmål, der gør demokrati og deltagelse til et aktiv i hverdagen. Demokrati er summen af vores fælles adfærd, værdier og interaktioner. Derfor er demokratiudvikling indenfor så mange arenaer som muligt en nødvendighed for at sikre et kompetent, robust og levedygtigt samfund i fremtiden.

Hvilke spørgsmål er du særligt optaget af?

 
 
 

Politiske systemer

Byråd, politiske partier. Fra bestyrelse til lokalafdelinger, folketinget og EU-parlamentet

 
 
 
Asset 2.png
Asset 5.png
 
 

Offentlige organisationer

kommuner, styrelser og aktører, der har hænderne på politik, strategi og borgerprocesser

 
 
 
Asset 16.png
Asset 6.png
 
 

Erhvervsliv

Værdidrevne, demokratiske og kommercielle virksomheder, andelsfællesskaber og kooperativer. Samt bestyrelser, aktionærprocesser og generalforsamlinger

 
 
 
Asset 23.png
Asset 37.png
 
 
 

Borgerdeltagelse

Borgersamlinger, borgerinvolvering, borgerråd, høringsprocesser og hverdagsaktivisme

 
 
 
Asset 18.png
Asset 12.png
 
 

Beboerdemokrati

Almene beboerforeninger, andelsforeningsbestyrelsen eller fællesskaber omkring nye boformer som seniorbofællesskaber, studie og - singleboliger

 
 
 
Asset 21.png
Asset 26.png
 
 
 

Byudvikling

Dialogprocesser, beboerinvolvering og interessentinddragelse

 
 
 
Asset 18.png
Asset 29.png
 
 

Medlemsorganisationer

Fonde, interesseorganisationer og faglige organisationer

 
 
 
Asset 30.png
Asset 2.png
 
 
 

Foreninger og frivillighed

Frivilliggrupper, foreningsliv, idrætsforeninger og bestyrelser

 
 
 
Asset 33.png
Asset 32.png
 

udvalgte områder

Se eksempler på hvordan vi arbejder i forskellige arenaer.

 

DEMOKRATIFESTIVAL

byudvikling

BORGERDELTAGELSE

ORGANISATIONSUDVIKLING