1. juni 2023

Gevninge biblioteket og beboerhus vil inddrage lokalbefolkningen

Sammen med Gevninge Bibliotek og Beboerhus skal We Do Democracy stå i spidsen for et ambitiøst borgerinddragende projekt om fællesskabsdannelse og frivilligt baserede aktiviteter. Gevninge bibliotek og beboerhus sender i de her dage breve ud til alle borgere i Gevninge for at invitere dem indenfor til udvikling og gentænkning af biblioteket og beboerhuset.

Fakta

Gevninge Bibliotek og Beboerhus ønsker borgernes hjælp til at forme fremtidens fællesskaber i huset. Derfor modtager alle beboere i Gevninge, som er fyldt 15 år, invitationer til at deltage i et ambitiøst borgerinddragende forløb. Biblioteket og beboerhuset er en vigtig kulturbærende institution i området, huset er truet af faldende besøgstal. For at sikre, at flest mulige borgere i Gevninge vil føle en tilknytning til biblioteket og beboerhuset i fremtiden, og for at give en højere grad af ejerskab, starter de en borgerinddragende proces. Denne proces har de bedt We Do Democracy om at stå i spidsen for.

Et ambitiøst deltagelsesforløb

We Do Democracy har designet en proces, som vil bestå af et længere deltagelsesforløb, hvor 24 borgere fra Gevninge vil hjælpe med at udstikke kursen for biblioteket og beboerhuset. For at sikre at vi har så mange perspektiver som muligt med i forløbet, er deltagerne udtrukket til at afspejler lokalbefolkningen på bl.a. alder og køn. Inspireret af metoder fra borgersamlinger og OECD’s standarder for borgerinddragelse skal disse 24 borgere høre forskellige inspirationsoplæg, udvikle deres projektledelsesevner, udvikle idéer til aktiviteter, inddrage andre interessenter og borgere fra lokalbefolkningen mm.

Udover deltagelsesforløbet vil der være et åbent borgermøde for alle interesserede borgere d. 23. september, hvor borgere og lokale aktører vil kunne dele gode idéer, komme med inputs og blive inspirerede til selv at deltage. Både det længere deltagelsesforløb og det åbne borgermøde foregår i sensommeren og i efteråret 2023.

Ambitiøst og nytænkende

Målet med dette borgerinddragende forløb er, at biblioteket og beboerhuset bliver relevant for endnu flere borgere i lokalbefolkningen. Biblioteket og beboerhuset skal spille en central rolle i lokalsamfundets fællesskaber, som det har gjort historisk. Derudover er målet, at det borgerinddragende forløb skal sikre en blivende drivkraft, hvor borgere i fremtiden selv kan have ejerskab over aktiviteterne i biblioteket og beboerhuset.

I We Do Democracy er vi meget begejstrede over at skulle designe og facilitere denne opgave. Projektledere på dette projekt, Matthew Daniali og Jeppe Lillegaard Nielsson siger følgende:

Det er et meget ambitiøst og vigtigt forløb, som vi er i gang med at udvikle med Gevninge Bibliotek og Beboerhus. Biblioteker og beboerhuse kan spille helt centrale roller for bysamfund uden for de store byer, og derfor glæder det os at skulle designe og facilitere dette forløb. Gevninge Bibliotek og Beboerhus er et af de første biblioteker og beboerhuse, hvis ikke de første, som laver borgerinddragelse på dette høje og ambitiøse niveau. Vi håber, at mange andre biblioteker og beboerhuse bliver inspireret til at gøre det samme.

En række biblioteker er med i en følgegruppe, hvor de skal følge dette borgerinddragende forløb. En del af opgaven for We Do Democracy er at udvikle redskaber til både Gevninge Bibliotek, øvrige biblioteker i Lejre Kommune og følgebibliotekerne, så de fremover selv kan lave lignende inddragende forløb.