9. juni 2023

Gentofte Kommune lancerer en klimaborgersamling.

Sammen med Gentofte Kommune skal We Do Democracy drive og facilitere en borgersamling, der skal sætte fokus på, hvordan Gentofte kan omstille sig i en mere bæredygtig retning. Den 6. juni blev over 30.000 invitationer sendt ud til borgerne i kommunen, der har en helt unik mulighed for at være med til forme klimapolitikken.

Fakta

Den 6. Juni blev over 30.000 tusind invitationer sendt ud til Gentoftes borgere. Kommunalbestyrelsen har nemlig valgt at nedsætte en klimaborgersamling med 36 medlemmer, der skal findes ved lodtrækning blandt Gentoftes borgere. De kommende 36 medlemmer er blevet inviteret af kommunalbestyrelsen til at hjælpe med at designe kommunens klimapolitik. I løbet af efteråret skal de udvalgte borgere få viden fra eksperter, tale med hinanden og i fællesskab besvare opgaven fra politikerne: Vi har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid i Gentofte Kommune, hvor vi sammen omstiller til en klimaneutral og bæredygtig adfærd i hverdagen. 

Der er ligeledes et arbejdsspørgsmål, som medlemmerne af klimaborgersamlingen skal besvare:

Hvordan kan vi hjælpe hinanden på tværs af kommune, borgere, foreninger og erhvervsliv med at omsætte målet om klimaneutralitet til konkrete handlinger i hverdagslivet i Gentofte Kommune?

En bæredygtig kommune i fællesskab

Temaet er altså, hvordan der kan skabes en bæredygtig kommune i fællesskab. For, at vi kan komme i mål med den grønne omstilling, kræver det gode og kloge løsninger fra både kommunen, men i lige så høj grad fra dens borgere. Ved at igangsætte en klimaborgersamling slutter Gentofte sig dermed til de pionerkommuner, der beder borgerne om at komme med helt ind i det demokratiske maskinrum. Kun ved at inddrage borgerne, kan der nemlig skabes en klimapolitik, der virkelig rykker noget.

We Do Democracy har designet et forløb, hvor borgerne over fem møder i løbet af efteråret bliver klædt på til at kunne udarbejde anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. Hele forløbet er designet således, at det lever op til OECD’s standarter for borgersamlinger. På den måde sikres det, at forløbet lever op til international best pratice. Ved at udvælge klimaborgersamlingens medlemmer ved lodtrækning får vi samlet en gruppe borgere, der er repræsentative for hele Gentofte Kommune. Det giver et god indblik i, hvad borgerne i kommunen har af forestillinger om den grønne omstilling.

Projektleder I We Do Democracy Kolja Dahlin udtaler om klimaborgersamlingen:

Det er super vigtigt for den grønne omstilling, at Gentofte Kommune tager både demokratiet og deres borgere seriøst og inviterer dem med ind i beslutningsrummet. Hvis vi skal have omstillet vores samfund, skal vi have alle med. Det gælder også alle os borgere med vores forbrug og adfærd. Derfor er det virkelig positivt, at Gentofte Kommune beder klimaborgersamlingen om at komme med løsninger på, hvordan vi på tværs af kommune, foreninger, virksomheder og borgere kan opnå en bæredygtig fremtid.

I We Do Democracy er vi glade og stolte over, at vi skal drive og facilitere borgersamlingen. I tæt samarbejde med gode folk i Gentofte Kommune skal vi være med til at udbrede borgersamlinger på klimaområdet endnu mere. Samtidig skal vi hjælpe borgersamlingens medlemmer med at levere anbefalinger, der for alvor kan hjælpe Gentofte i kommunens omstilling til en mere bæredygtig fremtid. De første samlinger løber af stablen i september, og det er muligt at følge med på følgende side: https://klimaborgersamling.gentofte.dk/da